Predstavljanje publikacije “Bajke su za svakoga”

Stela Kapidžić
Autor/ica 9.5.2018. u 09:53

Predstavljanje publikacije “Bajke su za svakoga”

Fondacija CURE organizira predstavljanje publikacije Bajke su za svakoga, koja je nastala u sklopu Erasmus+ programa kojeg implementiramo sa organizacijama iz regije: NVO Juventas iz Crne Gore, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Hrvatske, LGBTI Centar za podršku iz Makedonije te Alternativni centar za djevojke iz Srbije.

Koncept projekta je osmišljen tako da uključi učesnike/ce iz regije koji/e smatraju da bajke kojima smo svi/e bili/e učeni/e nisu ravnopravno i pravedno predstavljale manjinske grupe, odnose moći između muškaraca i žena, bile su jako binarne, potpuno isključujući bilo kakav vid osnaživanja uloge žena, podižući i tretirajući muškarce kao zaštitnike te uključivanja drugih identiteta, bilo etničkih, rodnih, seksualnih i slično.

Kroz ovaj projekat, tačnije kroz 2 treninga u Sarajevu i Budvi, gdje su učesnici/e imali/e priliku čuti nešto o novom pristupu bajkama, osmisliti svoje bajke, nove početke i završetke, nove identitete i rasplete, te kroz putujući karavan koji ima za cilj da predstavi novonastale bajke, Fondacija CURE želi da u javni prostor plasira novi pristup starim temama, želi da razbije nametnute norme i predstavi novi kanal borbe za ravnopravne prilike i svijet bez diskriminacije.

Predstavljanje će se održati u prostorijama Networksa, 12.5.2018. godine u 12:30h u Sarajevu.

Stela Kapidžić
Autor/ica 9.5.2018. u 09:53