Promocija zbornika “Jugoslavija u istorijskoj perspektivi” u Banja Luci

tačno.net
Autor 13.12.2017. u 08:03

Promocija zbornika “Jugoslavija u istorijskoj perspektivi” u Banja Luci

Forum ZFD u BiH, Impulsportal iz Banja Luke i neformalna asocijacija ALKa, organiziraju javnu debatu i promociju istorijskog projekta i zbornika “Jugoslavija u istorijskoj perspektivi” koja će se održati u sali Piano bara Hotela Bosne u petak 15.12.2017. godine sa početkom u 18,00 časova.

Projekat kojeg želimo predstaviti banjalučkoj i široj bosanskokrajiškoj i BH publici polazi od dve komplementarne premise. Kao prvo, da će duboki razdori koje su za sobom ostavili ratovi devedesetih opstajati na putu pomirenja i normalizacije odnosa nekadašnjih “jugoslovenskih” naroda sve dok istorijska istina bude zamagljivana, zloupotrebljavana i manipulisana. I drugo, naučnici iz bivših jugoslovenskih republika, koji se rukovode istorijskim činjenicama, a ne politički motivisanom i mahom dominantnim pristupima jugoslovenskoj istoriografiji, spremni su da se udruže u prvom regionalnom naučnom poduhvatu interpretacije istorije Jugoslavije – od nastanka nakon Prvog svjetskog rata, preko perioda socijalističke Jugoslavije nakon Drugog svjetskog rata, sve do krvavog raspada.

Cilj istorijskog projekta “Jugoslavija u historijskoj perspektivi” jeste tumačenje i objektivno prikazivanje ključnih istorijskih procesa, neophodnih za razumjevanje obe Jugoslavije i njihova nastajanja i nestajanja. Namjera autora je daovaj projekat doprinese regionalnoj normalizaciji kroz na činjenicama zasnovanu, čvrsto argumentovanu i multiperspektivnu istoriju Jugoslavije. I baš tu, u tumačenju daljih i bliži nam istorijskih događaja i procesa, među građanima postjugoslovenskog prostora vlada dosta konfuzije, neistoričnih i netačnih interpretacija, falsifikata i revizionizma pa i književne i mitološke fikcije.

tačno.net
Autor 13.12.2017. u 08:03