Sarajevski funkcioneri “teški” više od 57 miliona KM

B. R./klix.ba
Autor 19.6.2021. u 08:44

Sarajevski funkcioneri “teški” više od 57 miliona KM

Ukupna vrijednost prijavljene nepokretne imovine koju je prijavio 871 nosilac javnih funkcija u Kantonu Sarajevo veća je od 46,2 miliona maraka. Sarajevski političari i čelnici javnih preduzeća imaju i 10,9 miliona maraka pokretne imovine. Ukupna suma veća je od 57 miliona maraka.

Podatak je to iz Informacije o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere imovine nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, koju je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom dostavio Skupštini.

Objašnjavajući metodologiju rada, iz Ureda su naveli da je prikupljanje podataka o imovini i njihov unos u registar kontinuirana aktivnost. Podsjetili su da su u novembru prošle godine održani lokalni izbori, da su mnogi od javnih funkcionera izabrani prvi put te da imaju obavezu prijaviti imovinu.

U ovom izvještajnom periodu, do kraja maja 2021. godine, Ured je zaprimio ukupno 871 prijavu imovine nosilaca javnih funkcija, po svim osnovama – prilikom preuzimanja dužnosti, godišnje prijavljivanje imovine, poslije završetka dužnosti i na zahtjev Ureda.

Grafički prikaz prijavljene nepokretne imovine
Grafički prikaz prijavljene nepokretne imovine

Izabranim dužnosnicima smatraju se zastupnici u Skupštini, vijećnici u Gradskom vijeću Grada Sarajeva i vijećnici u općinskim vijećima. Oni su poslali 297 prijava imovine.

Nosiocima izvršnih funkcija smatraju se kantonalni premijer i ministri, gradonačelnik Sarajeva, načelnici općina te direktori i zamjenici direktora kao i članovi skupština, upravnih I nadzornih odbora javnih preduzeća, ustanova… Oni su poslali 572 prijave.

Osim njih, imovinu su prijavila i dva savjetnika.

“Ukupna vrijednost prijavljene nepokretne imovine 871 nosioca javnih funkcija koji su u izvještajnom period prijavili imovinu je 46.228.936 KM. Na nosioce izvršnih funkcija odnosi se iznos od 33,3 miliona, a izabranih dužnosnika 12,7 miliona maraka”, stoji u informaciji, u kojoj je naveden i podatak da su zastupnici u Skupštini KS, računajući i članove njihovih porodica, prijavili nepokretnu imovinu od 3,3 miliona KM.

Grafički prikaz prijavljene pokretne imovine
Grafički prikaz prijavljene pokretne imovine

Ukupna vrijednost prijavljene pokretne imovine svih nosilaca javnih funkcija koji su je prijavili u ovome period iznosi 10.986.373 KM.

Na nosioce izvršnih funkcija odnosi se odnosi se 7,6 miliona, dok je vrijednost pokretne imovine izabranih dužnosnika veća od 3,2 miliona maraka. Registraciji kod nadležnih organa u državi i inostranstvu podliježe pokretna imovina u vrijednosti većoj od 5.000 maraka.

Među ostalim podacima, navedeno je i da ukupni godišnji prihodi nosilaca javnih funkcija koji su prijavili imovinu u ovome periodu iznose 22,7 miliona maraka. S druge strane, imaju i dugovanja, pa su njihove finansijske obaveze skoro 24 miliona maraka.

klix.ba

B. R./klix.ba
Autor 19.6.2021. u 08:44