Savez antifašista i boraca NOR-a obilježava 80. godišnjicu ustanka naroda BiH

tačno.net
Autor 21.7.2021. u 11:11

Savez antifašista i boraca NOR-a obilježava 80. godišnjicu ustanka naroda BiH

Foto Patria

Savez antifašista i boraca NOR-a Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa Općinom Drvar u utorak, 27. srpnja, sa početkom u 11 sati u Drvaru organizira Centralnu manifestaciju obilježavanja 80. godišnjice ustanka naroda Bosne i Hercegovine.

Saopštenje za javnost prenosimo u cjelosti:

“Dan ustanka naroda BiH obilježava se na godišnjicu oružane akcije koju su 27. VII 1941. godine izveli gerilski odredi Bosanske krajine. Oni su tada, uz pomoć seljaka iz okolnih mjesta, napali i zauzeli Drvar i Bosansko Grahovo, uništili žandarmerijske stanice Oštrelj, Manastir Rmanj, Potoke, Grkovce i razbili nekoliko manjih odreda ustaša, žandara i domobrana koji su pokušali da prodru u Drvar. Kasnije je početkom kolovoza narodni ustanak, pod rukovodstvom Pokrajinskog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu, dobio masovne razmjere i proširio se na istočnu Bosnu i Hercegovinu.

Obzirom na ovo sve masovnije ubijanje civila odlučeno je da se pristupi formiranju ustaničkih odreda. Formiranje gerilskih odreda vršeno je u najvećoj tajnosti. Ustaška vlast je naslućivala da se oko Drvara nešto događa i pokušala je da to osujeti. 23. srpnja uputila je nekoliko stotina pisanih poziva viđenijim ljudima iz Drvara i okolnih sela da se odmah jave. U strahu od uhićenja, u Drvaru su radnici napustili tvornice i u njih se više nisu vraćali. Sljedećeg dana ustaške patrole su na ulicama uhitile 30 ljudi, otjerali u Kulen Vakuf i pobili. 24. VII. 1941. na Kamenici, Crvljivici i Javorju (kod Drvara) Štab gerilskih odreda za srez Bosansko Grahovo i okolinu formirao je gerilske odrede. Iz Drvara i okolnih sela formirano je 9 takvih jedinica sa oko 800 boraca. U široj okolini Drvara formirano je više gerilskih odreda: Kamenički, Javorje, Crljivičko-zaglavički, Boboljusko-cvjetnički, Trubarski, Mokronoški i Tičevski, a na grahovskom području Grahovsko-resanovski odred. Gerilski odredi su bili različitog brojnog stanja što je zavisilo od veličine terena sa koga su popunjavani i oružja sa kojim se raspolagalo. Njihov prvobitni zadatak bio je sprječavanje ustašama ulazak u sela, odvođenje ljudi i pljačkanje imovine.

Napad ustanika na garnizon u Drvaru dočekan je jakom mitraljeskom i puščanom vatrom i ručnim bombama. Žestoka borba vođena je cjeli dan. Samo u borbama za Drvar i Oštrelj poginulo je 14 drvarskih boraca. Do kraja dana gerilski odredi, pod rukovodstvom Stožera gerilskih odreda za srez Bosansko Grahovo i okolinu, praćeni stotinama seljaka, zauzeli su Bosansko Grahovo i Drvar, koji je branila 3. četa 1. bataljona domobranskog 10. pješadijskog puka, uništili žandarmerijske stanice Oštrelj, Manastir Rmanj, Potoke, Grkovce, zauzeli dvadesetak željezničkih stanica i razbili nekoliko manjih odreda ustaša, žandarma i domobrana koji su pokušali da od Srnetice, duž željezničke pruge, prodru u Drvar.

Zbog sjećanja na ove herojske i slavne dane važno je ovoga 27. srpnja doći i biti u Drvaru. Pozivamo građane Bosne i Hercegovine na maovan dolazak u Drvar. Dođimo i jedinstveno dignimo glas u ime slobode, jednakosti i socijalne pravde. Drvar je pravo mjesto sa kojeg se treba čuti naš glas. Tamo gdje je pukla prva ustanička puška protiv fašizma, neka pukne i naš glas protiv svih oblika neofašizma. Dolazak u Drvar, glas je za BiH. Pokažimo da nas ima. Pokažimo da volimo svoju domovinu, ali i svima recimo da u našim venama teče krv ustanika iz 1941.”, poručili su iz Saveza antifašista BiH.

AbrašMEDIA

tačno.net
Autor 21.7.2021. u 11:11