‘Srce poljoprivrede je krava a srce krave je farmer’     

 Dr. sc. Husnija Bitić
Autor 2.8.2018. u 09:45

Izdvajamo

  • U daljem je teksu “KALLXO“ naznačio mesto za klik, gde može da se pročitati celi izveštaj, tako da ćemo se mi zadovoljiti sa ovim što smo preneli. Mada sličnih izveštaja imamo svaki dan u kosovskoj štampi. Juče smo imali izveštaj jednog pomoćnika ministra koji u delokrug svog 100-dnevnog rada navodi da je pregledao 100 zgrada, drugi navodi da je imao sastanak sa jednim drugim pomoćnikom ministra, treći da je učestvovao u kraj godišnjoj proslavi, dok jedan drugi obaveštava Premijera da je imao sastanak s njim…

Povezani članci

‘Srce poljoprivrede je krava a srce krave je farmer’     

Foto: Telegrafi

Možda i nisu krivi ovi jadnici. Sto pomoćnika ministara i nemaju šta da rade, nemaju šta da iznose u svom izveštaju, jer u stvari i nemaju šta da kretaivno rade u jednoj toliko glomaznoj vladi, gde neki ministri imaju i po šest pomoćnika

Iveštaj o stodnevnom radu Pomoćnika ministra poljoprivrede vlade Kosova

Piše: Dr. sc. Husnija Bitić 

Sigurni smo da sadašnja vlada Kosova drži apsolutni svetski rekord po broju pomoćnika ministarskih mesta. Vlada ima 22 ministarstava i preko 100 pomoćnika ministara.

Ovih dana je prepuno natpisa u kosovskoj štampi, podnose se delovi pisanih izveštaja pojedinih pomoćnika ministara u kosovskoj vladi, za prtekli period od 100 dana.

U nastavku prenosim izveštaj pomoćnika ministra poljoprivrede, gospodina Shukri Maxhuni, koji izveštava ptredsednika vlade Kosovo, gospodina Ramuš Haradinaj-u, o svome radu u proteklih 100 dana.

ministarkosovo

Prenosimo tekst sa portala Kallxo (Kaži-reci)

“Srce razvoja jedne države je poljoprivreda. Srce poljoprivrede je stočarstvo. Srce stočarstva je krava. Srce krave je farmer. Srce farmera je mlekara. Srce mlekare tehnolog. Tako da, ukoliko ne funkcioniše ovaj lanac nema razvitka, piše gospodin Maxhuni. 

Ovaj deo izveštaja on stvalja u okvir, posle čega je dodao i jednu fotografiju krava u pašnjku, kako pasu lepu travu. 

kosovokrave

“Mlekarne živitinje su fabrike. Dakle, ko ima jednu takvu, ima fabriku (sic)”. Dr.Sc. Shukri Maxhuni, Prof. assis“, kaže se u izveštaju pomoćnika ministra.  

Pomoćnik ministra poljoprivrede, Shukri Maxhuni u 100 dnevnom izveštaju svoga rada, na koga je imala uvid “KALLXO“, kaže se da, prioritet treba da bude poljoprivreda, jer po njegovom mišlenju to je srce razvoja države“. 

“U izveštaju, on kaže da je osnova razvoja poljoprivreda i pašnjaci. Iz starih zapisa još od vremena Rimljana, Vizantije i Osmanskog carstva uočeno je da ovi pašnjaci imaju veliku mogućnost da u njima pasu od 100.000 200.000 grla…“, objašnjava gosp. Pomoićnik ministra predesdniku Vlade, gosp. Haradinaj-u. 

kosovolok 

U njegovom izvštaju, pomoćnik ministra dao je nekoliko predloga reformi sa jednom finansijskom analizom, koje on podržava, jer to će imati veliki uticaj u ekonomskom razvoju.

Dalje, on je objašnjavao Predsedniku vlade i strategijskiprojekt za razvoj poljoprivrede u 30 stranica.

U daljem je  teksu “KALLXO“ naznačio mesto za klik, gde može da se pročitati celi izveštaj, tako da ćemo se mi zadovoljiti sa ovim što smo preneli. Mada sličnih izveštaja imamo svaki dan u kosovskoj štampi. Juče smo imali izveštaj jednog pomoćnika ministra koji u delokrug svog 100-dnevnog rada navodi da je pregledao 100 zgrada, drugi navodi da je imao sastanak sa jednim drugim pomoćnikom ministra, treći da je učestvovao u kraj godišnjoj proslavi, dok jedan drugi obaveštava Premijera da je imao sastanak s njim…

Možda i nisu krivi ovi jadnici. Sto pomoćnika ministara i nemaju šta da rade, nemaju šta da iznose u svom izveštaju, jer u stvari i nemaju šta da kretaivno rade u jednoj toliko glomaznoj vladi, gde neki ministri imaju i po šest pomoćnika?!?!?!

Toliki broj pomićnika ministara nema ni vlada Republike Kine, koja je osamstosruko (800%), sa većim brojem stanovnika.

Premijer traži izveštaj, a ti jadni pomoćnici moraju nešto da pišu, jer ako nema pisanja, nema ni plate, a u ove teške dane ostati bez plate od 1.150 eura nije baš pohvalno.

Neću se usuditi dati nikakav komentar, neka čitaoci komentarišu svaki po svom nahođenju. Završit ću sa jednom narodnom izrekom: “Nezaposleni Popa, jarčeve krsti“.

 Dr. sc. Husnija Bitić
Autor 2.8.2018. u 09:45