U okviru institucija BiH još uvijek se ne daje značaj Svjetskom danu romskog jezika

tačno.net
Autor 3.11.2017. u 09:29

U okviru institucija BiH još uvijek se ne daje značaj Svjetskom danu romskog jezika

Država Bosna i Hercegovina je 2016. godine finansiranjem projekta romske organizacije „Bolja Budućnost“ iz Tuzle u povodu obilježavanja  5. novembra  Svjetskog dana romskog jezika, ozvaničila ovaj datum u svom kalendaru značajnih datuma, ali do sada ovom datumu nije dala poseban akcenat kako bi ga obilježila u okviru institucija Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz udruženja “Kali Sara-Romski informativni centar“.

Podsjećamo, na međunarodnoj konferenciji održanoj u Zagrebu 5. novembra 2008. godine od strane predstavnika Roma iz 17 zemalja svijeta, usvojena je i potpisana Povelja o proglašenju 5. novembra za Svjetski dan romskog jezika. “Kali Sara – Romski informativni centar“ Sarajevo kao učesnik konferencije  istu prihvata i potpisuje.

Također na Međunarodnoj konferenciji održanoj u Zagrebu  5. novembra 2009. godine donijeta je Deklaracija kojom se 5. novembar proglašava Svjetskim danom romskog jezika. “Kali Sara-Romski informativni centar“ Sarajevo  kao učesnik konferencije  prihvata i potpisuje i ovu deklaraciju.

To je zapravo bio dodatni vjetar u leđa da “Kali Sara-Romski informativni centar“ 2010. godine u Sarajevu organizuje Regionalnu konferenciju na temu „Standardizacija romskog jezika za zemlje bivše Jugoslavije“, a potom 2012. godine štampa knjigu „Standardizacija romskog jezika“. Treba naglasiti da su na standardizaciji romskog jezika učestvovali eminentni stručnjaci iz oblasti kulture, historije i romskog jezika sa prostora ex-Jugoslavije na čelu sa prof.dr. Rajkom Đurićem.

 Opća Skupština UNESCO-a  je  7. novembra 2015. godine prihvatila 5. novembar kao Svjetski dan romskog jezika.

 Prilikom održavanja Druge godišnje konferencije o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini, 22. i 23. marta 2016. u Mostaru, predstavnici udruženja „Kali Sara-Romski informativni centar“ pred Zajedničkom komisijom oba Doma Parlamentarne Skupštine  BiH,  izložili su prijedlog da Bosna i Hercegovina usvoji 8. april kao Međunarodni dan Roma, 2. august kao dan obilježavanja Samudaripe/stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu i 5. novembar, te iste uvrsti u Državni kalendar značajnih datuma.

 Zaključkom br. 21 sa pomenute sjednice usvojeno je sljedeće:

„Zajednička komisija za ljudska prava zadužuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da osigura sredstva za provođenje Akcionog plana za obrazovanje Roma iz budžeta BiH te da u programu obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava 8. april predvidi kao Međunarodni dan Roma u BiH, 2. august kao Dan sjećanja na stradanje Roma u holokaustu i 5. novembar kao Svjetski dan romskog jezika“.

tačno.net
Autor 3.11.2017. u 09:29

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija