U Sarajevu niču nova naselja bez infrastrukture: “Spavaone” bez igrališta, parkova, saobraćajnica…

M.N.
Autor 1.10.2017. u 15:27

U Sarajevu niču nova naselja bez infrastrukture: “Spavaone” bez igrališta, parkova, saobraćajnica…

Tokom posljednjih godina Sarajevo je postalo veliko gradilište. Iz godine u godinu niču nova stambena naselja i poslovne četvrti, pa se izgled grada potpuno mijenja. Nažalost, gradnju ne prate i popratni bitni infrastrukturni sadržaji koji bi učinili život stanarima tih naselja ugodnijim.

Trenutno se najviše gradi na području općina Novi Grad i Ilidža. Stanari pojedinih već izgrađenih naselja nisu zadovoljni jer im fale saobraćajnice, nemaju dovoljno parking mjesta, parkova ili zelenila, te im nisu u blizini obrazovne ustanove. Kako nam je rekao načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, vlasnici naselja koja se grade ranije su bili dužni plaćati naknadu za uređenje zemljišta kojom su se rješavao problem svih popratnih sadržaja bitnih za ugodan život građana, ali je to prije desetak godina ukinuto.”Oni nisu dužni platiti ništa dodatno osim pogodnosti na lokaciju gradnje. Znalo se desiti da oni izgrade zgrade, a mi radimo igrališta i parkove kao što je to bio slučaj u Buća Potoku kod novih zgrada jer ga nije bilo. To je inače naša redovna aktivnost i svake godine izdvajamo novac iz budžeta za izgradnju sportskih i dječijih igrališta”, rekao je Efendić za Klix.ba.

Ne razmišljaju o potrebama lokalne zajednice

Kada je u pitanju izgradnja vrtića i škola, ovu aktivnost vrše u saradnji s Ministarstvom obrazovanja nauke i mladih KS. Općina Novi Grad inicira izgradnju jer su oni prva stanica na koju žalbe građana stižu.”Prije rata kada se gradilo bili su državni fondovi koji su gradili sve što je bilo potrebno. Danas imamo regulacioni plan koji reguliše gdje i šta se može graditi i ako čovjek ima svoje zemljište, a prema planu je predviđeno da se gradi zgrada ili neki objekat, on to može uraditi bez dodatnih sadržaja, ali neki i naprave igrališta”, kazao je Efendić.Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić kazao je kako su privatni investitori zainteresovani za gradnji zgrada ili tržnih centara, ali da ne iskazuju potrebu za realizaciju ostalih sadržaja i objekata društvene infrastrukture.”Nijedan privatni investitor ne razmišlja o tim potrebama lokalne zajednice. Mora se voditi računa da se osiguraju prateći sadržaji, a ne da dobijemo samo prostor spavaonice”, rekao je Lukić za Klix.ba.

Potencijalna izgradnja škole u naselju Alipašin Most 7

Kada su u pitanju obrazovni objekti, ministar Lukić je kazao kako Ministarstvo obrazovanja KS, nakon što dobije prijavu, analizira da li je potrebna izgradnja škole ili vrtića u određenom prostoru. U ovom trenutku, ističe Lukić, nema potrebe za novim školama.”Planirana je izgradnja škole u naselju Alipašin Most 7, ali pitanje je kada će doći do realizacije jer MONKS je dalo mišljenje da nije potrebno s obzirom da postoji dovoljan broj škola, ali inicijativa lokalne zajednica predviđa izgradnju ukoliko bude potrebe”, kazao je Lukić.

Izgradnju ne prate paralelna ulaganja vlasti

Diplomirani inžinjer arhitekture Sead Hadžibeganović kazao je kako je za Sarajevo kao glavni grad BiH vrlo važno da se ubrzano razvija i prati korak s glavnim gradovima regije i Evrope, no prema svim građevinskim parametrima, infrastrukturnim i saobraćajnim pokazateljima, Sarajevo ima sliku najsporijeg razvoja u poređenju s glavnim gradovima regije, a kamoli Evrope.”Građevinski sektor je pokretač razvoja cijele ekonomije države i vrlo je važno da mi u glavnom gradu Sarajevu imamo prepoređenu situaciju u građevinskom sektoru sa novim brojnim ulaganjima iz privatnog sektora uglavnom u kategoriju objekata kolektivnog stanovanja, kategoriju poslovnih objekata, kao i smještajno-ugostiteljskih objekata.

Sva ta ulaganja su nama potrebna, odnosno jako su važna za svaku općinu grada Sarajeva, ali i za cijeli kanton. Međutim, mi imao situaciju da ta ulaganja ne prate paralelna ulaganja općina, grada i kantona u infrastrukturu grada. Sada imamo situaciju da se formiraju kompletna nova stambena naselja, što je jako pozitivno za cijeli grad, ali sve bi to trebalo da prate institucije na svim nivoima vlasti sa ulaganjima u infrastrukturne projekte koji će ta naselja integrirati u gradsku matricu i ponuditi bolji i kvalitetniji život za stanovnike tih naselja”, kazao je Hadžibeganović za Klix.ba.

Potreba za novim saobraćajnicama, parkinzima, parkovima…

Ističe kako su svi projekti koji su do sada realizirani i koji su u toku, pokazatelj kompleksnosti političke situacije, tromosti administrativnog aparata i nemoći institucija da se brzo i kvalitetno reaguje na terenu.”Imamo ogromnu potrebu za izgradnjom novih saobraćajnica, potrebu za izgradnjom novih parkinga i urbanističko preprojektovanje postojećih naselja kao bi dobili dodatna nužna parking mjesta, imamo potrebu za izgradnjom objekata za saobraćaj u mirovanju, izgradnju novih škola, zaštitu i nova urbanistička rješenja za zelene površine i formiranje novih gradskih parkova.

Taj segment je u potpunosti zanemaren, a ustvari predstavlja glavni faktor za ugodnije življenje i trebao bi biti direktno povezan sa privatnim ulaganjima u visokogradnju. Za svaki objekat se prikupljaju finansijska sredstva iz naknade za rentu koja se direktno uplaćuju općinama i iz tih sredstava se trebaju finansirati infrastrukturni projekti, a ne usmjeravati novac u neke druge projekte”, rekao je.

Naglašava kako su Gradu Sarajevu hitno potrebna nova saobraćajna rješenja, koja će pratiti evropske i svjetske standarde, glavnih odnosno ključnih raskrsnica na glavnoj gradskoj magistrali sa spuštanjem saobraćaja ispod nivoa tih raskrsnica za vozila koja idu ravno u istom smjeru, a iznad formiranje velikih kružnih tokova za vozila koja skreću sa glavnog pravca što bi direktno uticalo na smanjenje saobraćajnih gužvi koje se prisutne svakodnevno na svim ključnim saobraćajnicama glavnog grada.

Ilegalna gradnja još nije riješena

Podsjetio je kako je ilegalna gradnja i dalje najveći problem građevinskog sektora jer nikada nije sankcionisana niti je pronađeno rješenje za ovaj gorući problem u KS.”Trebamo raditi na zapošljavanju novih mladih inžinjera u općinske strukture koji će ubrzano raditi na izdavanjima urbanističkih i građevinskih dozvola i podsticati građanstvo na nužnost i važnost legalne gradnje. Edukacija stanovništva, javne tribine, razgovor općinskih i kantonalnih službi sa građanima, aktivnije uključivanje inspekcijskih organa koji će preventivno i radikalno reagovati na ovu pojavu je sigurno put ka rješavanju ove problematike”, zaključio je Hadžibeganović.

M.N.
Autor 1.10.2017. u 15:27