Ulična akcija: Pošteni javni konkursi – jednaka šansa svakome

CCI
Autor 9.9.2017. u 12:10

Ulična akcija: Pošteni javni konkursi – jednaka šansa svakome

Jučer je u Sarajevu održana ulična akcija „Pošteni javni konkursi-jednaka šansa svakome“, koju su organizovali Centri civilnih inicijativa (CCI) u sklopu kampanje „Sposobnim, a ne podobnim“, čiji je cilj depolitizacija i departizacija imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH.

U okviru ulične akcije građani su imali priliku potpisati peticiju kojom se zahtjeva pošteno zapošljavanje u državnoj službi, zdravstvu, prosvjeti, javnim preduzećima, itd. Lične sposobnosti, znanje, iskustvo i integritet kandidata moraju biti presudni faktor prilikom imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru. Ne stranačka ili porodična veza. Takođe, ovom prilikom, građani su se detaljnije upoznali sa rezultatima provedenog monitoringa imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH.

„Važeći propisi gotovo nikako ne štite principe nezavisne, objektivne i stručne provjere, te zapošljavanja i imenovanja najboljih kandidata u javnu upravu. Pitanje provođenja javnih konkursa ostaje jedna od kritičnih tačaka u procesu zapošljavanja u javnoj upravi. U nedostatku jasno utvrđenih procedura i kriterija za imenovanje i zapošljavanje unutar javne uprave, odnosno javnih ustanova, preduzeća i drugih javnih subjekata, svi javni resursi veoma lako postaju plijen izvršne vlasti“- istakla je Ana Lučić, ispred CCI-a.

Nalazi monitoringa CCI-a, pokazuju da je proces zapošljavanja generalno vrlo netransparetan. Posmatrano kroz 4 kriterija: da se svi konkursi objavljuju na web stranicama organa koji zapošljava, da se objavljuju u dnevnim novinama, da su svi kriteriji za ocjenjivanje na konkursu dostupni kandidatima, kao i da se sastavi komisija objave prilikom raspisivanja konkursa, došlo se do zaključka da trenutni indeks transparentnosti procesa zapošljavanja iznosi tek 32, na skali od 0 do 100.

Zbog svega navedenog, neophodno je u što skorijem periodu izmijeniti ili donijeti nove zakone o državnoj službi, po ugledu na Unsko-sanski kanton i Kanton Sarajevo, na svim nivoima, a u skladu sa SIGMA principima reforme javne uprave. Po usvajanju navedenih zakona neophodno je donošenje podzakonskih provedbenih propisa koji bi trebalo detaljnije urediti javne konkurse na način da se osigura pravična i poštena selekcija, izbor i zapošljavanje u javnu upravu najboljih među kandidatima.

Svi građani koji žele podržati ovu kampanju, mogu potpisati peticiju i elektronskim putem na platformi www.sposobnimanepodobnim.ba ili to mogu učiniti putem facebook stranice #Sposobnim, a ne podobnim, tako što će podijeliti svoje stavove, priče ili fotografije kojima će iskazati svoj otpor ovladavanju društvenim bogatstvom, javnim novcem i radnim mjestima od strane podobne manjine.

Tagovi:
CCI
Autor 9.9.2017. u 12:10

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija