USTANI ZA ŽENE ČIJI SE GLAS VIŠE NE ČUJE!!!

Fondacija CURE
Autor 23.11.2019. u 12:23

USTANI ZA ŽENE ČIJI SE GLAS VIŠE NE ČUJE!!!

Fondacija CURE poziva građanke i građane, formalne/neformalne grupe i medije da nam se priključe uličnoj akciji koju organizujemo povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u ponedjeljak, 25.11.2019. godine ispred Sarajevske Tržnice s početkom u 13.00 sati.

Uličnom akcijom ćemo najaviti događaje kojim će Fondacija CURE obilježiti kampanju 16 dana aktivizma, dati osnovne informacije o kampanji i njenim ciljevima.
Jedna od tri žene su za vrijeme svog života pretučene ili su trpile seksualno nasilje. U Bosni i Hercegovini ne postoje jedinstveni zvanični podaci o nasilju nad ženama, ni o teškim oblicima nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama, kao ni o femicidu*. U BiH samo u ovoj godini je ubijeno 8 žena i djevojčica! Obično je nasilnik član njene porodice, ili netko koga ona poznaje.
Poruke koju želimo prenijeti javnosti jeste da mi aktivistkinje, feministkinje i braniteljice ženskih prava #NE podržavamo nasilje; #NULTA tolerancija na sve oblike nasilja koje se dešava protiv žena, djevojaka i djevojčica; #Niti jedna zapostavljena – Rodno osjetljive politike socijalne zaštite; #Ekonomski neovisna i slobodna Ekonomsko osnaživanje; #Niti jedna žena nevidljiva – prava marginalizovanih žena; STOP siromaštvu žena u BiH; #Zahtjevamo dostupno obrazovanje iz seksualnih i reproduktivnih prava #Želimo jake zajednice uz inkluziju manjinskih i marginalizovanih grupa žena; #Žene žele biti slobodne od predrasuda, diskriminacije i nasilja; #STOP ubistvima žena!;
Tema ovogodišnje kampanje na svjetskom nivou je “Zaustavimo rodno zasnovano nasilje u svijetu rada!”, kako bi se nastavilo sa targetiranjem institucija u kojima je zastupljeno rodno zasnovano nasilje i vršiti pritisak na njih putem uvođenja sistemskih promjena. U BiH žene nemaju zvanične podatke o tome da li su manje ili isto plaćene od muškaraca za isti posao (zadnji podaci datiraju iz 2006. godine). U BiH su žene suočene sa problemom nezaposlenosti. Žene u BiH nemaju pristupa povjerljivom i sigurnom sistemu podnošenja žalbi u vezi s diskriminacijom na osnovu spola ili seksualnim uznemiravanjem na radnom mjestu. BiH, takođe nije uspostavila sistem zaštite prava žena koje koriste porodiljsko odsustvo niti je unaprijedila zaštitu prava na naknade tokom porodiljskog odsustva. Opšte mjere štednje ne uzimaju u obzir položaj i prava žena koje nose ekonomiju brige i direktno prebacuju teret pronatalitetnih politika na žene.
Život bez nasilja i diskriminacije je pravo i obaveza svih nas!!!

 

*Femicid, feminicid ili ginecid je riječ kojim se opisuje čin ubijanje žena. U užem smislu se pod time podrazumijeva ubistva kod kojih je glavni motiv mržnja prema ženama.

Fondacija CURE
Autor 23.11.2019. u 12:23