Vaša tvrtka nije aktivna, nemate transakcija ni prometa? Evo koje su vaše obveze

Autor 17.9.2012. u 12:18

Vaša tvrtka nije aktivna, nemate transakcija ni prometa? Evo koje su vaše obveze

Vaše društvo nije aktivno, nemate nikakvih transakcija ili prometa, ne ostvarujete prihode ni rashode – znači li to da nemate niti obvezu podnošenja statističkih i poreznih izvještaja s obzirom da su vaše bilančne pozicije nepromijenjene?

Sva društva i druge pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit, a registrirana su kod Trgovačkog suda ujedno su i obveznici primjene propisa o računovodstvu. Na temelju tih propisa obvezni su podnositi statistička i porezna izvješća sve dok je društvo upisano u trgovački registar, bez obzira na poslovnu aktivnost društva.
Društva su tako obvezna podnositi slijedeća izvješća Poreznoj upravi:

• Mjesečni ili tromjesečni obračun poreza na dodanu vrijednost – obrazac PDV
• Konačni godišnji obračun poreza na dodanu vrijednost – obrazac PDV-k
• Godišnji obračun poreza na dobit – obrazac PD
• Obračun doprinosa za spomeničku rentu, turističku članarinu i obračun doprinosa za šume

FINA-i se podnose godišnja financijska izvješća za potrebe statistike i javnu objavu

• obrazac GFI

Ukoliko u određenom razdoblju društvo nema nikakvih aktivnosti, obvezno je predati obrasce i obračune bez podataka, potpisane od strane odgovorne osobe i sa temeljnim podacima o Društvu. Bilanca uvijek sadrži najmanje podatak o upisanom temeljnom kapitalu Društva.

Ako ste tek osnovali društvo i nemate nikakvih aktivnosti unutar Društva niti promjena u poslovnim knjigama (osim uplate temeljnog kapitala društva) te na žiroračunu također nemate evidentirane promete, tada niste obvezni podnositi izvješća niti propisne obrasce. Da bi ostvarili navedeno pravo, morate nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti Izjavu koja se, uz obrazloženje prethodno navedenog, predaje u svrhu oslobađanja predaje izvještaja i obrazaca.

Svako društvo koje ima otvoren žiroračun u nekoj banci, imati će mjesečne obveze prema toj banci za usluge održavanja računa. Jednako tako, ukoliko društvo ima imovinu koja je stavljena u upotrebu , obvezno je prema HSFI i MSFI obračunavati amortizaciju na tu imovinu što će također prouzročiti određene rashode. Shodno tome, bez obzira na poslovnu neaktivnost društva, takva Društva su obvezna predavati TSI-POD. (*Fina ne obvezuje društva koja ne ostvaruju prihode niti rashode na predaju tromjesečnih statističkih izvještaja, ali evidentirana naknada banci za održavanje žiroračuna i rashodi prouzročeni amortizacijom dugotrajne imovine u biti isključuju tu mogućnost)

Ukoliko se predviđa da će Društvo biti neaktivno dulje vremensko razdoblje, a istovremeno po prijavi poreza na dobit iz prethodnog razdoblja subjekt je obveznik uplate predujmova poreza, postoji mogućnost (ujedno i preporuka) slanja Odluke o neaktivnosti Društava Poreznoj upravi koja će na temelju takve odluke donijeti Odluku o smanjenju iznosa predujmova. Ista Odluka o neaktivnosti dostavlja se i Hrvatskoj gospodarskoj komori sa ciljem smanjenja ili ukidanja paušala i doprinosa komori u slučaju poslovne neaktivnosti Društva.

Poslovnni.hr 

Tagovi:
Autor 17.9.2012. u 12:18