МОЖЕ БЕЗБЕДНО И МНОГО ЈЕФТИНИЈЕ!

tačno.net
Autor 16.10.2016. u 19:58

МОЖЕ БЕЗБЕДНО И МНОГО ЈЕФТИНИЈЕ!

Данас смо, уз подршку локалне самоуправе, у Великој скупштинској сали у Врбасу, организовали презентацију и јавну расправу на пројекат чишћења Великог бачког канала. Детаљну мултимедијалну презентацију обавио је проф. др. Божа Далмација са ПМФ-а Нови Сад, а у “врућој столици” били су представници Вода Војводине на челу са помоћником генералног директора Стевом Илинчићем, Покрајинска инспекција за животну средину, стручне службе локалне самоуправе са представницима општинског већа, Министарство пољопирвреде и заштите животне средине из Сектора за заштиту вода. Уз представнике Министарства састанку је присуствовала делегација из Јапана састављена од стручњака са искуством у пречишћавању отпадних вода. Њихов задатак, како смо обавештени, био је мониторинг стања на терену у сврху формирања квалитетне подршке Србији за изгрању система за пречишћавање. Ево наших утисака и закључака

Канал се може безбедно очистити домаћом технологијом одабиром једног од 5 расположивих метода. Цена чишћења, у зависности од примењеног метода, процењује се на 4,6 до 5,8 милиона евра. Досадашње процене кретале су се чак до 30 мил. евра (али уз стране извођаче). Каналу се не може прићи док се не уради Законом предвиђена Студија утицаја на животну средину и здравље људи, која мора да потврди да је технологија којом се жели очистити канал безбедна за људе и да неће произвести било какву даљу деградацију животне средине.

Процењена количина муља је око 370000 м3. Одложио би се на три локалитета – крај Тријангла према Србобрану, у старом ископу циглане крај обилазнице за Општину болницу у Врбасу и на левој страни канала наспрам шећеране, такође у Врбасу. Трећина муља може се депоновати без третмана, док се остатак мора третирати при одлагању. Једна трећина је изузетно токсична и мора се применити посебан третман. По тврдњама проф. Далмације, одлагање се може извести без произвођења непријатних мириса и других штетних емисија, водећи рачуна да се радови не изводе у периоду јачих ветрова, посебно оних који дувају ка насељу.

Да би се одлагање извело, локална самоурпава мора да направи исправке и допуне Детаљног урбанистичког плана, пошто се део локалитета за лагеровање муља налази у грађевинској зони. Покретање овог посла најављено је за десетак дана. Цео посао могао би се обавити за једну грађевинску сезону!

Инспекција практично “диже руке од Витал-а” због Уредбе која обавезује загађиваче да реше своје еколошке проблеме до 2025.г. или у одређеним случајевима чак до 2030. Посоји изузетак и убрзавање посла уколико се изради акциони план за ремедијацију загађеног подручја. Међутим, такав план Вода Војводине постоји још од 2006. (“Канал за живот”), чији је и Витал потписник. Но, и поред тога нису ништа учинили да га испоштују, нити их је неко на то потерао!

Као што смо и мноштво пута раније закључивали, инспекција тренутно нема своју сврху и искључиво је упућена на политичку вољу надређених!

На састанку смо поделили информацију учесницима скупа, да су грађани Општине Врбас са пословним субјектима у 2014. и 2015. години издвојили 77 милиона динара само на име накнаде за одводњавање. Ова средства по Закону се морају уложити на мелирационом подручју на којем су остварена! Закључујемо да тренутно тешко можемо утврдити да ли се поступа управо по Закону. Стање на терену нам говори да се не поступа! Укупне водне накнаде далеко су веће и показују колико је Сектор вода замагљен и под деградирајућим притиском разних политичких и других мешетарских интереса. Управо је стање Великог бачког канала слика стања у том Сектору!

И поред репрезентативног одзива одговорних и стручних људи, грађани нису сасвим били задовољни добијеним одговорима. На жалост нису их ни могли добити, јер “Главни” ипак нису били данас с нама!

Скуп је организован у оквиру реализације нашег пројекта “ДОПАЛ – достизање принципа Архуса“, којег је подржало Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Општина Врбас.

Tagovi:
tačno.net
Autor 16.10.2016. u 19:58