25 novembar – Dan kad su pobjedile univerzalne vrijednosti!

Edin Osmančević
Autor 25.11.2017. u 08:08

25 novembar – Dan kad su pobjedile univerzalne vrijednosti!

Foto: Al Jazeera

Svim građanima Bosne i Hercegovinu, koji svoju domovinu nose u srcu, želim sretan Dan državotvornosti!

25 novembar 1943. godine je bez sumnje jedan od najvećih dana u našoj bližoj povijesti i zbog toga je naš najveći državni praznik. Bez ovog dana Bosna i Hercegovina bi bila kao drvo bez korijena.

Pogledamo li u izbor državnog praznika u drugim zemljama biraju se oni događaji koji građane ispunjavaju ponosom poput naprimjer 14 jula, Francuskog nacionalnog dana kada je pala Bastilla  i tiranija te započeta Francuska građanska (buržoaska) revolucija. Francuzi su ponosni na svoje  Liberté, Égalité, Fraternité  čime su označili epohu slobode od feudalnog pritiska i nepravednosti, ukidanje formi ovisnosti i osobne neslobode ljudi.

Za nas je 25 novembar dan kada su branjene iste one vrijednosti Francuske buržuaske revolucije, univerzalne ljudske vrijednosti kada je njenim građanima vraćena sloboda, kada su ukinuti feudalni pritisci i nepravednosti i građanima vraćena vjera u ljepšu budućnost. To je dan na koji su ponosni svi oni koji znaju cijeniti univerzalne kosmopolitske vrijednosti kojima teži savremeno čovječanstvo.

Tog historijski vrlo značajnog 25. novembra 1943. godine održano je prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a (Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine), u Mrkonjić Gradu. Na pomenutom zasjedanju donesena je odluka o obnovi državnosti BiH, potvrđene su njene historijske granice, koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne, te je Bosna i Hercegovina definisana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji. Nakon nekoliko dana pomenuta odluka ZAVNOBIH-a je potvrđena i ozvaničena na Prvom zasjedanju AVNOJ-a, odnosno Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, u Jajcu. Treba napomenuti da je BiH, nakon što je oslobođena 1945. godine, dobila zastavu i grb, koji su bili njeni prepoznatljivi i glavni simboli za vrijeme socijalizma, sve do 1992. godine i početka agresije na BiH.

Ono što je najvažnija činjenica i zaključak zasjedanja ZAVNOBiH-a, je upravo činjenica da je Bosna i Hercegovina, odlukom na ovom zasjedanju, definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava. Treba dodati da je ovu odluku na zasjedanju ZAVNOBIH-a potvrdilo i izglasalo 247 vijećnika ZAVNOBIH-a, svih bh. naroda.

25 novembra će ostati vječna inspiracija današnjim ali i budućim naraštajima ne samo da prepoznaju opasnosti kroz koji prolazi naša domovina već i da  brane  te tekovine i univerzalne ljudske vrijednosti.  25 novembar je takođe dan kada izražavamo zahvalnost svima onima koji su imali viziju da grade jedno pravednije društvo i one koji su boreći se za te ideale dali svoje živote kako u Drugom tako i poslednjem ratu.

Neka im je vječna slava a na nama je obaveza da nastavimo tim putem!

Svima još jednom od srca čestitam Dan državnosti i neka nam živi vječno naša domovina!

Edin Osmančević
Autor 25.11.2017. u 08:08