Apel za spas Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

tačno.net
Autor 24.8.2017. u 12:28

Apel za spas Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

Mi, doljepotpisani građani, izražavamo najoštriji protest protiv stanja u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i metoda kojima se služi aktuelna Uprava, te protiv neprihvatljivog odnosa prema ljekarima Klinike za ortopediju i traumatologiju.

Rezultati Uprave Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu su, prema javno dostupnim podacima i svjedočenjima uposlenika i pacijenata, i:

– uvođenje radikalnih mjera štednje koje su prouzrokovale nedostatak osnovnih lijekova, materijala i opreme za liječenje, čime su ugrožavaju životi i zdravlje pacijenata;

– pritisak na uposlenike Kliničkog centra, uz grubo korištenje prijetnji i ucjena;

– nezadovoljstvo i strah uposlenika i pacijenata;

– odlazak velikog broja stručnih medicinskih kadrova iz Kliničkog centra i Bosne i Hercegovine;

– činjenica da je sve veći broj građana prinuđen već plaćenu zdravstvenu zaštitu tražiti u drugim medicinskim ustanovama u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, kao i van zemlje.

Posljednji u nizu postupaka kojim se dodatno urušava povjerenje građana u zakonitost rada javnih institucija jeste odnos Uprave Kliničkog centra prema ljekarima Klinike za ortopediju i traumatologiju. Tragično je i alarmantno da su samovolji Uprave sada izloženi i pojedini od najuglednijih ljekara, profesora i naučnika. Da li Sarajevo i Bosna i Hercegovina smiju sebi dozvoliti luksuz nastavka odlazaka najboljih ljekara zbog neodgovornog upravljanja Kliničkim centrom?

Na ovaj način se obraćamo javnosti zbog zabrinutosti i uvjerenja da bi nastavak toleriranja dosadašnje prakse aktuelne Uprave, a zbog značaja Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, mogao imati nesagledive posljedice ne samo po sistem zdravstvene zaštite, već i po kompletno bosanskohercegovačko društvo i sve građane. Zbog toga je hitna smjena Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i aktuelne Uprave neophodan korak u prevazilaženju postojećeg stanja. Pozivamo sve nadležne institucije, odgovorne pojedince i kompletnu bosanskohercegovačku javnost da zaustave daljnje urušavanje Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Enes Duraković

Dino Mustafić

Rusmir Mahmutćehajić

Edina Bećirević

Nerzuk Ćurak

Edina Kamenica

Enver Kazaz

Drago Bojić

Senada Kreso

Boro Kontić

Ivan Šarčević

Asim Haračić

Vedrana Seksan

Zija Dizdarević

Saša Rukavina

Rasim Gačanović

Mehmed Halilović

Jovan Divjak

Selma Đuliman

Ahmed Burić

Ozren Kebo

Zlatko Dizdarevic

Slavo Kukić

Amer Bahtijar

Esad Bajtal

Štefica Galić

Dragan Stupar

Husnija Kamberović

Sinan Alić

Vlado Azinović

Hadžem Hajdarević

U Sarajevu, 24.08.2017.

tačno.net
Autor 24.8.2017. u 12:28