Bajtal: Kao pijani gosti u kafanama Dodik, Čović i Nikolić razbijaju ovu zemlju

TV1
Autor 5.1.2017. u 09:42

Bajtal: Kao pijani gosti u kafanama Dodik, Čović i Nikolić razbijaju ovu zemlju

Onaj ko neće nešto i devastira nešto njemu sve odgovara. Ako mu date onda je to u skladu sa njegovim planovima, a ako mu ne date on to smatra neprijateljskim i kaže da tek sada ima razloga da se borim za ono što se borim. Dakle strana koja je neprincipijelna i koja radi mimo zakona, koja svoju politiku zasniva na netrpeljivosti uvijek je na dobitku ma kako se vi postavili. Prema takvoj strani što se ljudskije i regularnije ponašate to njima odgovara a ako im se suprostavljate onda im odgovara da se pozivaju na to suprostavljanje. To je jedna dijalektika nemogućeg a politika je umijeće mogućeg, rekao je za TV1 profesor Esad Bajtal. 

Tagovi:
TV1
Autor 5.1.2017. u 09:42