Damir Mašić pisao Visokom predstavniku u BiH: Oglasite se konačno zbog kršenja ljudskih prava djece u Konjević Polju

tačno.net
Autor 19.10.2013. u 10:57

Damir Mašić pisao Visokom predstavniku u BiH: Oglasite se konačno zbog kršenja ljudskih prava djece u Konjević Polju

Ministar obrazovanje u Vladi Federacije BiH  Damir Mašić uputio je otvoreno pismo Visokom predstavniku u BiH. Pismo prenosimo u cijelosti.

Vaša ekselencijo, S obzirom na to da Ministarstvo prosvjete i kulture RS u potpunosti ignoriše činjenicu da djeca bošnjačkih povratnika u Konjević-Polju skoro dva mjeseca ne pohađaju nastavu, te da njihovi roditelji deset dana borave u šatorima ispred zgrade OHR-a, nastojeći na taj način ukazati na grubo kršenje osnovnih ljudskih prava, pozivam Vas da se napokon oglasite o problemima zbog kojih povratnička djeca u Konjević-Polju ne idu u školu, kao i da preduzme konkretne mjere na rješavanju istih.

Podsjećanja radi, na našu inicijativu 09.10.2013. godine zajedno sa kolegom Osmanovićem učestvovao sam na sastanku u OHR-u, gdje je razmatran problem koji onemugućava održiv povratak u Konjević Polje. Tom prilikom je dogovoreno da će OHR posredovati u konačnom rješavanju pitanja obrazovanja djece bošnjačkih povratnika u RS.

S obzirom da zaključno sa današnjim danom ništa konkretno nije učinjeno da se ovo pitanje riješi, Ured Visokog predstavnika kao ad hoc međunarodnu instituciju, odgovornu za nadgledanje implementacije civilnih aspekata Dejtonskog sporazuma, ovom prilikom podsjećam na njen mandat. Obaveza Visokog predstavnika je da sarađuje sa građanima i institucijama Bosne i Hercegovine, te međunarodnom zajednicom kako bi osigurali da se Bosna i Hercegovina razvije u mirnu i održivu demokratsku zemlju, na putu ka integracijama u evroatlantske institucije. Članom 2. Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, Visokom predstavniku se, između ostalog, stavlja u zadatak i da pomogne, kada to smatra neophodnim, u rješavanju svih poteškoća koje se jave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Sporazuma.

Ugrožavanjem osnovnih ljudskih prava djece i roditelja u Konjević-Polju direktno se krši Aneks 7 Dejtonskog sporazuma, a time i član 2. Evropske konvencije o ljudskim pravima, ujedno i osnovni ustavni princip u Bosni i Hercegovini, kojim je predviđeno da niko ne može biti lišen prava na obrazovanje, kao i da se uživanje ovog prava osigurava bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Ured Visokog predstavnika je još 28.6.2000. godine, predstavljajući projekt “Obrazovanje u službi mira”, istakao da je riječ o važnom koraku ka ukidanju diskriminacije obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, koji treba stvoriti novu generaciju visokih obrazovnih standarda, od vitalne važnosti za budućnost ove zemlje. Nažalost, trinaest godina poslije imamo situaciju u kojoj Ministarstvo prosvjete i kulture RS, unatoč garancijama međunarodnih konvencija i ugovora, te ustavnim i zakonskim pravima, ne čine ništa na otklanjanju te diskriminacije.

Zabrinjava činjenica da međunarodna zajednica i OHR nepoduzimanjem konstruktivnih aktivnosti na rješavanju problema u obrazovanju povratničke populacije u Konjević-Polju odstupaju od svog zvaničnog opredjeljenja i mandata koji im je povjeren.

Stoga, zahtjevamo od Ureda Visokog predstavnika u BiH da konačno reaguje, te da ispunjavanjem svog mandata prije svega pruži doprinos zaštiti osnovnih ljudskih prava u BiH, te na taj način osigura svakom djetetu bez obzira na nacionalnu, vjersku, socijalnu, kulturološku pripadnost jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti u obrazovanju.

tačno.net
Autor 19.10.2013. u 10:57