Damir Mašić: Ukidamo konačno dvije škole pod jednim krovom

Autor 30.8.2012. u 13:21

Damir Mašić: Ukidamo  konačno dvije škole pod jednim krovom

Mašić, predsjedavajući Koordinacije ministara obrazovanja i nauke FBiH i članovi Mirko Trifunović, Dario Jurić i Fahrudin Oručević, ministri obrazovanja Zeničko-dobojskog, Unsko-sanskog i Sarajevskog kantona, predstavili su dokument koji bi trebao eliminisati jedno od najvećih zala koje razara multietničku strukturu bh. društva, naglašeno je.

“Riječ je o pravnoj i političkoj analizi sa konkretnim mjerama i preporukama za konačno rješavanje problema “dvije škole pod jednim krovom”, a koji je prisutan na području dva, odnosno tri kantona u FBiH. Ovaj fenomen predstavlja simbol podijeljenosti školstva i razdvajanja djece prema etničkoj osnovi”, istaknuo je Mašić.

Preporuke se zasnivaju na konkretnim mjerama i aktivnostima, koje trebaju poduzeti nadležne obrazovne vlasti, a izvodive su i provodive u relativno kratkom vremenu te garantuju punu zaštitu svih ljudskih prava, prava djece i roditelja.

Koraci za eliminisanje segregirajućih i podijeljenih struktura u školama podrazumijevaju: administrativno i pravno ujedinjenje podijeljenih odgojno-obrazovnih ustanova, uspostavljanje jedinstvenog pristupa obrazovanju i ujednačenih uslova za sve učenike te potpunu integraciju podijeljenih škola i uspostavljanje multietničkih odjeljenja.

Svi koraci, prema Mašićevim riječima, trebaju početi odmah, a njihova implementacija bi trebala biti završena u narednih godinu dana ili najkasnije u naredne dvije godine. Kako će se odvijati ovaj proces zavisi u velikoj mjeri od kantonalnih minstarstava.

“Kada je u pitanju prvi korak, cilj je ujediniti škole u jedan pravni subjekt sa jednim pečatom, nazivom škole, jednom upravom, menadžmentom, jednim nastavničkim vijećem, jednim vijećem roditelja… Dalje to znači uspostavljanje jednog školskog zvona i jednog ulaza, što do sada nije bio slučaj, kako se djeca ne bi sretala u hodnicima. Zatim, omogućavanje upisa učenika u škole u svom upisnom području. Danas imamo slučajeve gdje djeca prelaze nekoliko desetaka kilometara do škole samo da bi sjedila sa onima koji su im etnički, nacionalno i vjerski jednaki, što je poražavajuća činjenica”, istaknuo je Mašić.

Drugi korak Preporuka podrazumijeva korištenje zajedničkih školskih prostorija, zajedničko obilježavanje praznika, zajedničko planiranje i uspostavljanje vannastavnih aktivnosti, upostavljanje zajedničkih odmora za sve učenike i nastavnike, organizaciju zajedničkih takmičenja i slično.

“Treća mjera je potpuna integracija podijeljenih škola i uspostavljanje multietničkih odjeljenja. Cilj je ujednačen obrazovni sistem i kvalitetno obrazovanje uz puno poštivanje prava svih konstitutivnih naroda i ostalih građana u BiH”, kazao je federalni ministar obrazovanja.

Ova mjera podrazumijeva i izradu zajedničkih udžbenika za sve učenike u FBiH, štampane na jezicima i pismima konstitutivnih naroda, a u skladu sa jednim Okvirnim nastavnim planom i programom.

Mašić je kao pozitivan primjer da je jedinstveni obrazovni sistem moguć naveo Distrikt Brčko, koji je, kako je kazao, jedna apsolutna multietnička sredina, gdje djeca idu u integrirane škole, nemaju nikakvih problema, imaju definisanu nacionalnu grupu predmeta, koje pohađaju odvojeno, dok sve ostale pohađaju zajedno i niko se ne buni.

“Problem ‘dvije škole pod jednim krovom’ nije nastao zato što su to htjela djeca, roditelji ili struka, već zato što je to htjela politika, koja još uvijek gospodari i upravlja ovim procesom, jer je to najbolji način manipulacije. Stoga je ovo jedinstvena prilika da pokušamo staviti tačku na i na ovaj problem i doći do nečega što je u interesu države BiH, koja je hiljadama godina bila multietnička i nema nikakvog razloga da to ne nastaviti biti”, zaključio je Mašić.

Autor 30.8.2012. u 13:21