Front slobode – Proglas: Naprijed u borbu za pobjedu!

tačno.net
Autor 7.2.2014. u 14:32

Front slobode –  Proglas:  Naprijed u borbu za pobjedu!

7. februar.2014.

Petog i šestog februara narod Tuzle digao je bunu protiv bande kriminalaca na vlasti koja više od 20 godina ubija i pljačka sve nas. Ovoj bandi je došao kraj. Narod, koji je dugo bježao u nemoć, sljepilo i beznađe, progledao je i suočio se sa  katastrofom!
Radnici bez plata i zdravstvenog; studenti bez izgleda za posao; demobilisani borci na ivici gladi i na rubu pameti; naše majke i očevi, sestre i braća primorani su da idu po vojnim bazama u Iraku i Afganistanu; naši penzioneri kopaju po kontejnerima tražeći hranu.
A banda na vlasti? Oni imaju sve. Banda produbljuje podjelu među nama i krade naše pare. Ucjenjuje nas mitom i korupcijom samo da bismo jedva ostali živi. Banda kreditima baca u ropstvo našu djecu i unuke. Banda laže da mi krademo, a oni kradu. Banda nas tuče, baca suzavac i pušta pse na nas. Banda nas je opljačkala i raskućila! I ta banda nas zove bagrom!
Mi smo bagra zato što hoćemo da od svog rada pošteno živimo? Mi smo bagra što hoćemo svojoj djeci da ostavimo ono što smo čestito zaradili?

Zahtijevamo:

1. Smjenu vlade koja je naredila da se narod tuče.
2. Smjenu policijske vlasti koja je brutalno tukla narod.
3. Suđenja naredbodavcima i izvršiteljima brutalne sile nad narodom.
4. Uspostavljanje narodne civilne zaštite koja će održavati javni red i mir i osigurati da banda ne uništi naše jedinstvo!
5. Ujednačavanje plata političkih zastupnika sa platama ostalih zaposlenika javnog i privatnog sektora.
6. Ukidanje svih dodatnih plaćanja za poslanike i zaposlenike u organima uprave po bilo kojoj osnovi.
7. Ukidanje plata ministrima nakon isteka mandata.
8. Pravedna socijalna davanja od kojih se može ljudski živjeti.
9. Uspostavljanje narodnog komiteta koji će upravljati javnim dobrom i osigurati: posao i plate za sve, zdravstvenu zaštitu za sve, hranu za sve!

Tagovi:
tačno.net
Autor 7.2.2014. u 14:32