Hag: Karadžićev svedok svedočio protiv Karadžića

tačno.net
Autor/ica 15.2.2013. u 09:19

“Sarajlije su imale samo jednu naciju, doktore Karadžiću, vi ćete se toga dobro sjetiti – Sarajlija”.

Haški optuženik Radovan Karadžić pozvao je kao svedoka odbrane Vitomira Žepinića, koji je pred početak rata bio zamenik ministra unutrašnjih poslova BiH. Na Karadžićevu žalost, od svedoka očito nije čuo priču kakvu je priželjkivao.

“Sve što se nakon oktobra 1991. dešavalo u Bosni i Hercegovini bilo je protivzakonito. Vi ste, gospodine Karažiću, formirali protivzakonitu skupštinu srpskog naroda, formirali ste neku republiku koju niko nije priznavao, jer je to bilo neregularno. Prema tome, sve što ste vi radili bilo je protivzakonito”, naveo je svedok Žepinić.

Svedok je još izjavio da mu je žao što je u to vreme propustio da pohapsi i Karadžića i ostale vođe nacionalnih partija, jer veruje da bi time možda rat bio sprečen. Vitomir Žepinić kazao je i da je bio izoložen pretnjama i napadima od strane rukovodstva Karadžićeve stranke (SDS) zato što se protivio bilo kakvoj podeli policije na etničkom principu.

Na Karadžićevo pitanje u kojem je trenutku u BiH sve postalo drugačije, svedok je odgovorio: “To je bila skupštinska sjednica 10. i 11. oktobra 1991. godine, kad ste vi izjavili da će Bosna nestati za dva dana i da će 400 000 ljudi u Sarajevu poginuti i tako dalje, na šta je gospodin Izetbegović odgovorio da će žrtvovati mir za suverenitet Bosne i Hercegovine. Onda ste vi i srpski poslanici 15. oktobra 1991. godine demonstrativno napustili skupštinu. Taj dan je bio presudan dan za sudbinu Bosne i Hercegovine”.

Optuženi je takođe pokušao da dokaže kako nikada nije raspirivao nacionalnu mržnju, navodeći kao argument da je u predratnom Sarajevu imao prijatelje iz redova svih nacionalnosti. Svedok mu je, međutim, na to uzvratio: “Pa doktore Karadžiću, vi niste ni mogli imati samo jednonacionalno društvo. To je bilo jednostavno nemoguće u sredini kao što je Bosna i Hercegovina, a pogotovo Sarajevo. Sarajlije su imale samo jednu naciju, doktore Karadžiću, vi ćete se toga dobro sjetiti – Sarajlija. U Sarajevu nikad niko nije postavljao pitanje nacije”.

tačno.net
Autor/ica 15.2.2013. u 09:19