HEN – ni ona ni on

Petar Fehir
Autor 4.4.2018. u 09:17

HEN – ni ona ni on

Foto: brewdog.com

Na drugom kraju svijeta, u domovini vikinga i pokojeg bilogorca, ne muče muku s kojekavim konvencijama. Ponajmanje istanbulskim. Potpisali su je isti dan kada je predstavljena, u maju 2011, a stupila je na snagu 2014.

U Skånama, najjužnijoj švedskoj pokrajini je tako glavna vijest da ovdašnja crkva kupuje pivnicu. I ne bilo kakvu. Najstariju u Malmö-u. U kojoj se pivo  točilo i plesalo dunka-dunka punih 132 godine.

Crkva, naravno, neće nastaviti s istom djelatnošću, Prekrstiće pivnicu u kafić.

”Crkvi smo prodali”, kaže Tomas B. koji je s kompanjonom držao pivnicu punih 26 godina, ”jer je pristala da djelomično zadrži stari interijer.”

Bilo je još spekulanata, ali oni su htjeli sve okrenuti na glavu. A Tomas je imao svoje sentimentalne razloge koji su stariji od golog novca.

Ni crkva koja će kupiti pivncu nije mlada. Svetište je to Svetog Petra, podignuto u trinaestom stoljeću, po čemu je najstarije u gradu.

A što se, da izvinete, rodne ideologije tiče, ovdje je proces okončan. Bez puno buke, protesta i pjene na mantijama. Sav je posao oko preveniranja i zaštite žena od nasilja shvaćen veoma ozbiljno pa je prvi nacionalni raport iz prošle godine, poslan ”Grevio-u”  bio na 88 stranica. Obimniji od same konvencije. I pored žena obuhvaća i druge ”slabe” društvene skupine; starije, djecu, osobe s teškoćama u razvoju, ovisnike i hbtq osobe.

I implementaciji se pristupilo na isti način.

A što se roda tiče – onaj rod koji se neće, ne može, ili nije opredijelio označava se ličnom zamjenicom HEN. (Hon je zamjenica za ONA, a han za ON).

Nije to ništa ni ozakonjeno ni zvanično. Ali je ok. Dozvoljeno je koristiti i takvu formulaciju. Tolerancija je ovdje starija od dogme. Čovjek se piše velikim slovom, a crkva je u cintoru i bavi se svojim poslom. O svome trošku. Potpomognuta isključivo milodarom onih koji u nju uđu blagdanom, nedjeljom ili kao tursiti i od donacija osamljenih duša.

Tim novcem se plaćaju skromni dužnosnici, od države razrezan porez, održavanje imanja u vlasništvu i ponekad, kao ovih dana u Malmö-u kupi se koja pivnica.

Na rastanku od starih vlasnika upriličen je i posljednji plesnjak. Ako vas put ili kakav od onih  autobusa za “adio” nanesu u Švedsku, navratite na LAST DANS FOR HEN.

Stojim za pivo.

Petar Fehir
Autor 4.4.2018. u 09:17