Historija i izbori

Edin Osmančević
Autor 18.12.2017. u 09:55

Izdvajamo

  • Čvrsto vjerujem da zajedno možemo graditi Bosnu i Hercehovinu kao demokratsku državu sa oblikom vlasti u kojem sve odluke neke države donosi izravno ili ne izravno većina njenih građana kroz poštene izbore. Na nama je obaveza da stvorimo takve uslove a za to je potreban i Tvoj glas!

Povezani članci

Historija i izbori

Danas sam na portalu lukavicki.ba pročitao kako u projektu lukavičkog udruženja altruista „Ruke prijateljstva„ otvorena prva dječja javna kuhinja u Lukavcu u kojoj će se dijeliti 100 obroka dnevno za djecu predškolskog i školskog uzrasta a koja su u stanju socijalne potrebe. Navikavamo se na ovakve pojave koje postaju naša svakodnevnica. U državi u kojoj ima gladne djece, niko ne bi trebao da bude sretan i  neko bi trebao zbog toga da snosi odgovornost. 

Svijet je danas  bolesniji nego ikad a mnogi politički analitičari smatraju da je današnja  međunarodna  politička situaciju gora od one iz ranih 30 godina prošlog vijeka.  Ako samo pogledamo profile političara koji danas vladaju pojedinim  državama onda možemo sa sigurnošću reći da je dijagnoza više nego tačna. Demokratija kao oblik vladanja jednom države se  bez sumnje često upotrebljava kao sredstvo uzurpiranja vlasti.

Da li se čovječanstvo išta naučilo iz bliže historije? Da li nam u eri jačanja nukleranog oružja išta znači 6 august 1945 kada su Amerikanci bacili prvu atomsku bombu na Hirošimu zbog ćega je u prvom talasu umrlo 60-80 000 ljud a nedugo poslije toga od posljedica radijacije još 145 000. Da li smo naučili da nam je sutrašnji dan određen onim jučerašnjim?

Izborni sistem BiH – sistem zaštite kriminala i korupcije!

Građani Bosne i Hercegovine već duže vrijeme bojkotuju opće i lokalne izbore jer ih svega nešto više od 50 % izlazi na izbore. Ta dilema ima svoj razlog jer vladajuća politička oligarhija je načinila izborni sistem u kojem ne želi promjene. Diskriminatorski izborni zakon daje isključivo pravo Bošnjacima, Srbima i Hrvatima da biraju svoje članove Predsjedništva. Bosanac ne može biti na čelu države, Bošnjak i Hrvat u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu kao ni Srbi iz federalnog dijela ne mogu biti kandidati za člana predjedništva. Vanrednih izbora nema zbog čega je jedan od najljepših gardova Europe Mostar godinama crna rupa na demokratskoj karti svijeta.

Koliko je Izborni zakon koje su donijele političke stranke na vlasti ruinirao demokatiju u Bosni i Hercegovini možda je najilustrativniji na primjeru broja glasova koji su stigli iz dijaspore. Naime, na prvim poslijeratnim izborima organizovanim 1996. godine od strane OSCEa (Organizacije za evropsku bezbjednost i sigurnost) bilo je prijavljeno 458 000 glasača iz inostranstva. Odlazkom OSCEa 2000. godine na narednim izborima  2002. godine prijavljeno je  svega 58 957 građana i taj broj se rapidno smanjivao na svakim narednim izborima. Što se desilo sa biračkim spiskom dijaspore nakon odlazka OSCEa i zašto se za svake naredne izbore postavio uslov njihovog ponovnog prijavljivanja najbolje znaju politički akteri koji su donijeli poslednji Izborni zakon.

Presude Ustavnog suda kao i suda u Strazburu su na čekanju jer postojeća politička vlast, nije da je  neodgovorna, već je koruptivna i ne žele je sprovesti. Manpulisanje izbornim tijelom je glavna karakteristika predizbornih procesa.  Svjedočili smo  otvaranju novoizgrađenih saobraćajnih dionica, tunela koji su u istom danu, pred kamerama otvoreni, da bi po odlasku novinara ponovo bili zatvoreni. Svjedočili smo referendumima  i političkim cirkusima. Niko nije spomenuo uništene banke, privredne objekte i preduzeća i svemu onome što ima veze  sa društvenim i  lokalnim koristima zajednicama  i danas predstavnici  „nacionalnih stranaka“ istupaju po već poznatom šablonu vođenja „visoke politike“, dok su njihovi lideri postupali po principu „zavadi pa vladaj“.

Izbori – jedina mirna opcija

Danas sam na portalu lukavicki.ba pročitao kako u projektu lukavičkog udruženja altruista „Ruke prijateljstva„ otvorena prva dječja javna kuhinja u Lukavcu u kojoj će se dijeliti 100 obroka dnevno  za djecu predškolskog i školskog uzrasta a koja su u stanju socijalne potrebe. Navikavamo se na ovakve pojave koje postaju naša svakodnevnica. U državi u kojoj ima gladne djece, niko ne bih trebao da bude sretan i  neko bi trebao zbog toga da snosi odgovornost. Poslije svih ovih godina trebalo je doći do samootrežnjenja. Umjesto toga sebe smo postavili u poziciju najamnih građana u kojoj partiokratije odlučuju o našoj sudbini!

Masovni izlazak na izbore je naša jedina alternativa promjene koruptivne vlasti mirnim putem.  Oni koji čekaju promjene i ne glasaju pomažu opstanku kriminala i korupcije i snose direktnu odgovornost za svoju neodgovornost.  U Bosni Hercegovini ima ljudi i snaga koji nas mogu voditi dalje u neophodne socijal-ekomomske i društvene promjne. Na nama je da ih prepoznamo i damo im šansu! Ali i da prepoznamo one koji su godinama dobro uhljebljeni u vlasti bez konkretnih rezultata u svom radu.

Čvrsto vjerujem da zajedno možemo graditi Bosnu i Hercehovinu kao demokratsku državu sa   oblikom vlasti u kojem sve odluke neke države donosi izravno ili ne izravno većina njenih građana kroz poštene izbore. Na nama je obaveza da stvorimo takve uslove a za to je potreban i Tvoj glas!

.

Edin Osmančević
Autor 18.12.2017. u 09:55