Holandija kriva (samo) za dio žrtava

tačno.net
Autor 16.7.2014. u 11:50

Izdvajamo

  • “Sud je, praktično, podijelio žrtve u tri kategorije i, praktično, udovoljio našem tužbenom zahtjevu za onu grupu muškaraca koja je bila unutar same baze Potočari. To je grupa koju su holandski vojnici 13. jula praktično izručili srbijanskom agresoru. Za ostale koju su bili oko baze i ona najveća grupa koja je bila usmjerena prema šumi iz centra Srebrenice, Sud je odbio tužbu i smatra da holandski vojnici nisu uradili ništa nezakonito i da se njihovo postupanje ne može dovesti u vezu s njihovom pogibijom.”

Povezani članci

Holandija kriva (samo) za dio žrtava

Okružni sud u Hagu je danas donio presudu po tužbi porodica 8000 ubijenih Srebreničana protiv Holandije jer holandski bataljon UN-a nije spriječio genocid u zaštićenoj zoni UN-a, Srebrenici. Ovaj predmet se u javnosti vezivao za predmet Hasana Nuhanovića koji je tužio Holandiju jer su njegovi otac, majka i brat izbačeni iz baze UN-a u Potočarima u kojima je tada boravio holandski bataljon. Nakon toga su ubijeni, baš kao i Rizo Mustafić koji je radio kao električar u bazi a koji je, također, ubijen nakon što je izbačen iz baze. I porodica Rize Mustafiće je dobila presudu.

Odluka suda u Hagu: Holandija odgovorna za genocid u Srebrenici!

Podsjećamo, Nuhanović je izgubio spor pred Okružnim sudom u Hagu 2008. godine. Nakon toga se Nuhanović žalio i prošle godine je Vrhovni sud Holandije donio presudu u njegovu korist, kao i u korist porodice Mustafić.

Današnja presuda iz Haaga u kojoj se navodi da je Holandija “odgovorna za gubitak kojeg su pretrpjeli članovi obitelji muškaraca koje su bosanski Srbi deportirali iz baze nizozemskog kontigenta UN-a u Potočarima 13. srpnja 1995”  je duboko razočarala porodice žrtava genocida koje ovu presudu smatraju svojevrsnim presedanom. Naime, Okružni sud u Hagu je presudio da je holandski bataljon UN-a kriv samo za ono što se događalo u bazi UN-a. Prema neformalnim razgovorima s porodicama žrtava saznajemo da je ovom presudom Holandija kriva samo za manji broj ubijenih Srebreničana, njih oko 300. Advokat pravnog tima koji je zastupao porodice žrtava Semir Guzin je nakon suđenja za medije rekao:

“Sud je, praktično, podijelio žrtve u tri kategorije i, praktično, udovoljio našem tužbenom zahtjevu za onu grupu muškaraca koja je bila unutar same baze Potočari. To je grupa koju su holandski vojnici 13. jula praktično izručili srbijanskom agresoru. Za ostale koju su bili oko baze i ona najveća grupa koja je bila usmjerena prema šumi iz centra Srebrenice, Sud je odbio tužbu i smatra da holandski vojnici nisu uradili ništa nezakonito i da se njihovo postupanje ne može dovesti u vezu s njihovom pogibijom.”

“Ovo je prvi korak ka pravdi za Srebrenicu. Prije nekoliko godina ovo je bilo nezamislivo. Nastavljamo se boriti. Uložit ćemo žalbu na dio presude koji je negativan. Imamo još pravnih lijekova.”

Porodice i advokatski tim najavljuju žalbe u roku od tri mjeseca, a prema predviđanjima advokata žalbeni postupak bi mogao trajati čak dvije godine.

Snage UN u Srebrenici 1995. godine

Snage UN u Srebrenici 1995. godine

tačno.net
Autor 16.7.2014. u 11:50

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija