I to se dogodilo: Sda konačno odigrala veliki potez: Vitalnim interesom na Zakon o prebivalištu

tačno.net
Autor 20.7.2013. u 11:35

Klub bošnjačkog naroda, odnosno tri delegata SDA, na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, u utorak, 23. jula, proglasit će štetnim po vitalni nacionalni interes Bošnjaka prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prebivalištu i boravištu BiH.

Predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda Halid Genjac potvrdio je za Oslobođenje kako će se u ponedjeljak održati sjednica Kolegija, a potom i Kluba na kojem će se zauzeti konačan stav.

Trenutno smo u fazi analize sadržaja svakog od zakonskih rješenja: izmjena i dopuna Zakona o jedinstvenom matičnom broju BiH, boravištu i prebivalištu državljana BiH, državljanstvu BiH i putnim ispravama BiH. Proglašenje štetnosti po vitalni nacionalni interes svakako će biti instrument koji ćemo koristiti u zavisnosti od procjene ugroženosti predloženih zakonskih rješenja spram bošnjačkog naroda. Želimo da imamo jasnu argumentaciju koju ćemo u tom slučaju moći koristiti kod Ustavnog suda BiH i iz tih razloga i radimo zakonsku analizu, kako bismo vidjeli gdje imamo uporište za eventualni vitalni nacionalni interes“, istakao je Genjac.

Mnoštvo dokumentacije

Upravo izmjene i dopune Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH naišle su na burne reakcije u javnosti, ali i među poslanicima. Ocijenjeno je, naime, da se njime urušava temeljno načelo Dejtonskog mirovnog sporazuma – sloboda kretanja.

Razlog takvog stava temelji se na činjenici da će svi oni koji budu mijenjali adresu prebivališta, odnosno vršili novu prijavu, morati predočiti mnoštvo dokumentacije kojom potvrđuju da doista tu žive, a cijeni se da će to posebno biti štetno za izbjeglice i raseljene osobe koje još nisu osposobile svoje domove za stanovanje.

S druge strane, Vijeće ministara BiH kao razloge za donošenje ovog zakona naglašava potrebu uvođenja više reda u oblast prijave i odjave mjesta prebivališta, odnosno sprečavanje zloupotreba kod fiktivnog navođenja adresa stanovanja.

Osim seta od četiri zakonska rješenja, koja je na sjednici 17. jula jednoglasno utvrdilo Vijeće ministara BiH, a Predstavnički dom PSBiH usvojio većinom glasova dan kasnije, 18. jula, uz protivljenje Kluba poslanika SDA i zastupnika SBiH, te suzdržan glas zastupnika NSRB-a i HSP-a (samo u slučaju izmjena i dopuna Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH), Klub bošnjačkog naroda analizirat će i izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama BiH. I ovaj akt, iz sporazuma SDP-SNSD, pojavit će se na sjednici Doma naroda PSBiH u utorak.

Standardi EU

Tražimo kakav je stav imala Delegacija EU u BiH, odnosno da li se radi o rješenjima koja su u skladu sa pravnom stečevinom EU i na osnovu toga ćemo se opredijeliti prilikom izjašnjavanja“, naglasio je Genjac.

A, upravo je ranije od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH Delegacija EU u BiH tražila da odgodi izjašnjavanje o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (set iz sporazuma SDP-SNSD), te da napravi potpuno novi prijedlog koji će u potpunosti biti usklađen sa pravnom stečevinom EU.

Poslanik DNS-a Petar Kunić, koji je na Predstavničkom domu PSBiH ostao suzdržan prilikom glasanja uprkos činjenici da djeluje unutar Kluba SNSD-a, upozorio je kako korupcija u javnim nabavkama na godišnjem nivou, prema procjenama nevladinog sektora, pojede 700 miliona KM, te izrazio bojazan da će Vijeće ministara BiH do kraja aktuelnog mandata izaći sa prijedlogom novog zakona o javnim nabavkama na fonu evropskih standarda.

 

(Oslobođenje)

tačno.net
Autor 20.7.2013. u 11:35