ILI KOZADRA ILI MUHAMED ILI NIŠTA

Kemal Mahić
Autor 29.10.2014. u 23:31

ILI  KOZADRA  ILI  MUHAMED  ILI NIŠTA

S obzirom da je 10.000 prosvjetnih radnika protiv njegovog bilo kakvog mandata, ovo znači da je ova osoba nelegitimna i nelegalna bez obzira na broj glasova koje je imenovani osvojio kod nana i nena, otvarajući u ime SDA “Potemkinova sela” u Vogošći. Možda on njima može biti ministar, ali u gradu Sarajevu – NE!

Piše: Kemal  Mahić, prof.

U doba predizborne kampanje gledaoci TV-Sarajevo su mogli primjetiti da su otvarani mnogi objekti, putevi i drugi elementi  infrastrukture grada. Sve je bilo podređeno “slikanju” kadrova vodećih političkih stranaka, kako bi ih birači “prepoznali”i opet, nažalost, izabrali.

Jedan od takvih likova je i g.Muhamed Kozadra, v.d. premijera KS, u ostavci, koji je otvorio tri objekta i to sva tri na području općine Vogošća, iako je on predstavljao izvršnu vlast Kantona Sarajevo. Imenovani stanuje u pomenutoj općini i sve je služilo “propagandi” kako bi se prikupio što veći broj glasova da  bi dotični prošao izborni prag.

Ništa ne bi bilo sporno da je g. Kozadra uložio vlastiti novac i materijalna sredstva u pomenute objekte. On to nije uradio kao ni mnogi drugi, nego je kao ministar finansija KS, koristeći budžet građana Sarajeva, jedan dio finansijskih sredstava “pretočio” u razvoj općine Vogošća gdje ostvaruje svoje biračko pravo.

Otvaranjem tolikih objekata probudio je sumnju poreskih obveznika da je  sredstva iz različitih fondova preusmjerio neravnomjerno u korist općine Vogošća. Najveću sumnju izražavaju prosvjetni radnici kojima Kanton Sarajevo duguje oko 20 miliona KM. Dug je nastao iz izvršnih presuda koje su donijeli sudovi u Sarajevu (razlika regresa, razlika toplog obroka, povećani troškovi života svake godine) po Kolektivnom ugovoru koji je potpisan od strane Vlade KS i Sindikata).

Naime, otkako je ovaj “kadar” SDA došao na funkciju sve isplate presuđenih tužbi u korist prosvjetnih radnika su stopirane, a dugovi svakim danom i svake godine postaju sve veći. Ispada da izvršna vlast ne priznaje odluke sudske vlasti! Stranka koju predstavlja g. Kozadra se uvijek u Programu rada zalagala za trodiobu vlasti, ali prema navedenom ne postupa u skladu sa svojim načelima!

Tragedija leži u tome što je g. Kozadra u jednom momentu (koji je trajao duže), vršio tri funkcije u isto vrijeme! Navedimo te funkcije: v.d. premijer KS, ministar finansija KS i ministar obrazovanja (SIC!!!) Dostojno rimskih diktatora! Naravno, da je naplaćivao platu za sve tri funkcije u redovnom radnom vremenu (osam sati) ponašajući se arogantno, egoistično, licemjerno u stilu: Quod licet Iovi, non licet bovi”. Demokratski, nema šta!

Manipulirajući fondovima i prebacujući sredstva iz fonda za obrazovanje u druge fondove i podračune ovaj “računovođa” je obrazovanje doveo na “prosjački štap” i obrazovne kadrove. Škole nemaju osnovnih potrepština za normalno izvođenje nastave: papira, sanitetskih potrepština, dijelova za školska pomagala, novina, časopisa, obrazaca, sapuna i toaletnog papira…

Sve ovo je dozvolio g. Muhamed Kozadra koji po ovim (ne)djelima ispoljava patološku mržnju prema obrazovanju kao da je stigao “iz šume” i kao da je zalutao u civilizaciju.

Posmatrajući ovakve ministre postavlja se pitanje kako političke stranke (u ovom slučaju SDA) mogu kandidirati ovakve “kadrove” za funkcije, kada je blokirao 10.000 obrazovnih radnika i 100 škola u Kantonu Sarajevo, a da ga stranka nije upitala:”Jesi li izmirio račune” pa da te predložimo, ako jesi! Ili je i ova stranka (SDA) kao i on! Dužna i tužna!

S obzirom da je 10.000 prosvjetnih radnika protiv njegovog bilo kakvog mandata, ovo znači da je ova osoba nelegitimna i nelegalna bez obzira na broj glasova koje je imenovani osvojio kod nana i nena, otvarajući u ime SDA “Potemkinova sela” u Vogošći. Možda on njima može biti ministar, ali u gradu Sarajevu – NE!

Uostalom sindikati obrazovanja mu nikada neće dati saglasnost da bude onaj ko će odlučivati o finansijama  KS.

U muslimanskom svijetu mnogi svojoj djeci daju ime Muhamed u znak sjećanja na Muhameda a.s. Mnogi od tih Muhameda ne zaslužuju da nose ovo  ime jer svojim djelima doprinose devalvaciji imena Muhamed. Onako kako se ponašao i ponaša prema obrazovanju žalosno je da Kozadra nosi ovo časno ime!

Kemal Mahić
Autor 29.10.2014. u 23:31