Jasna poruka nevladinog sektora: Tražimo potpuno oporezivanje crkve

tačno.net
Autor 5.7.2013. u 10:40

Jasna poruka nevladinog sektora: Tražimo potpuno oporezivanje crkve

Dobili smo priopćenje nevladinih udruga: Udruga David, Glas razuma – pokret za sekularnu  Hrvatsku, Udruga Protagora, Centar za građansku hrabros i Inicijative Nisam vjernik.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Poštovani Ministre Liniću,
kao podrška Vašem ministarstvu i Vladi RH za punjenje proračuna, pokrenuli smo akciju za potpuno oporezivanje crkvi. Sigurni smo da je i Vama poznato koliko se u crkvene blagajne slijeva novca koji se ubire na razno razne načine od građana. Crkve su si same uzele za pravo da ubiru novac za svoje usluge, a da pri tome ne plaćaju porez, a u tome prednjači Katolička crkva.

Tražimo da država oporezuje Katoličku crkvu i to:
• uplate za mise, pogrebe i druge vjerske obrede kao i dobrovoljne doprinose.
• sve nekretnine crkvenih pravnih osoba bez obzira da li se upotrebljavaju za vjerske ili druge aktivnosti (npr. župna kuća), imovinu koju crkveno-pravne osobe naslijede ili dobiju darovanu, bez obzira na namjenu upotrebe.
• zemljišta i šume kao luksuz, jer nisu predmet njihove djelatnosti.
• neprofitno djelovanje crkvenih pravnih osoba kao i sve drugo što je u skladu sa zakonodavstvom, a što važi i za druge privatne i pravne subjekte koji su dužni plaćati porez.

Tražimo još da:
• država prihvati takvo uređenje koje bi osiguralo jednakost svih crkvenih institucija pred zakonom.
• svaka crkveno pravna ili privatna osoba je dužna prijaviti financijskim službama obračun dohotka, izdataka, dobiti…
• kontrolu financijsko-privrednog poslovanja crkvenih privatnih i pravnih osoba.

Sve traženo odnosi se i na druge vjerske zajednice.

Molimo Vas da odredite termin prije godišnjih odmora i da primite predstavnike naših udruga koje će Vam uručiti rezultate naše inicijative „Peticija za potpuno oporezivanje crkvi“.

tačno.net
Autor 5.7.2013. u 10:40