Ko se danas bori protiv Srebrenice?

Autor 18.5.2011. u 00:29

Ko se danas bori protiv Srebrenice?

Ministarstvo je poništilo rješenje jer se, kako tvrde u Vladi RS,  radi o prirodnom dobru koje datira iz 1961. godine, za čije raspolaganje je jedino nadleženo resorno ministarstvo a nikako opština.  Opština i investitor svoja će prava tražiti na sudu a 350 potencijalnih radnih mjesta biće na čekanju. Ni jučerašnji (17.5.) sastanak predstavnika Opštine Srebrenica, investitora i resornog ministarstva nije dao rezultate.

Ministarstvo je poništilo rješenje o građenju na osnovu prava nadzora i na zahtjev Pravobranilaštva RS, jer je prema njihovim tvrdnjama područje Banje “Guber” opšte dobro, koje je taj status dobilo još 1961. godine.  Zbog tog statusa sve radnje na ovoj lokaciji mogu da se vrše samo uz dozvolu Ministarstva za prostorno uređenje i građevinarstvo, kaže resorni ministar Srebrenka Golić.

Ja se slažem sa opštinom da je to bitno i ja podržavam sve investicije ali ne podržavam ako se zakon ne poštuje. To opšte dobro kako je vaše tako je i moje, ono se nalazi u RS i proglašeno je takvim”: 

U Srebrenici tvrde da je sve u skladu sa procedurama – u Vladi RS se pozivaju na 1961.

Investitor i opština imaju pravo da se žale na ovo rješenje ili da ponovo idu u postupak dobijanja građevinskih dozvola ali ovog puta preko nadležnog ministarstva. Zamjenik načelnika opštine Srebrenica Ćamil Duraković rekao je da će se lokalne vlasti najvjerovatnije žaliti nadležnom sudu i smatra da za to postoji pravni osnov:

Gradonačelnik Srebrenice Ćamil DurakovićGradonačelnik Srebrenice Ćamil Duraković “Da smo se smatrali nenadležnim, ne bismo išli u procedure. Mi imamo jedan akt iz 1961. godine, po kojem je Banja “Guber” uživala status prirodnog dobra. To “uživala” je apstraktan pojam. Da li postoji neki određeni akt, ko je to usvojio, da li možemo imati uvida u to”.

Golić tvrdi da je takav akt postojao u bivšoj Republici BiH i da je nakon rata preuzet od strane entitetske skupštine: “Razlog za poništenje po pravu nadzora je u tome što se radi o prirodnom dobru a ne zato što se radi o izgradnji na lokalitetu kulturnog dobra.  Banja “Guber” je još 1961. godine uživala status zaštićenog prirodnog dobra, to je spomenik prirode Crni “Guber” površine 2 hektara. Narodna skupština je 1992. godine preuzela sve pozitivne propise iz bivše SR BiH i nastavlja pravni kontinuitet tako da nije bilo potrebe da se vrši ponovna verifikacija”.

Investitor: “Mi smo u pravu”

Direktor AG Guber  Borislav BijelićDirektor AG Guber Borislav BijelićInače Srebreničani su peticijom dali podršku izgradnji fabrike vode i hotela “Banja Guber”. Direktor AD “Guber” Borislav Bijelić u ime investitora kaže da resorno ministarstvo nije imalo pravni osnov da poništi rješenje o građenju, kao ni Pravobranilaštvo RS.  Investitor, AD “Guber” je potpuno nadležan da pokreće investicije kao nosilac prava korišćenja:

“Znači obmanjivanje javnosti je da su u pitanju neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Ne postoji ni u jednom zakonu odredba koja kaže da se na konceptu prava korišćenja ne može dobiti odobrenje za građenje. I tačka”, ističe Bijelić.

Zavod za zaštitu kulturnog i prirodnog nasljeđa odgovorio opštini

Zavod za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske dobio je zahtjev opštine Srebrenica 3. maja ove godine u kojem traži potvrdu o statusu predmetnog lokaliteta u Srebrenici, odnosno da li je riječ o dobru od izuzetnog značaja za RS. Goran Milojević direktor zavoda kaže za DW da je odmah odgovoreno da se na katastarskoj čestici nalazi banja Crni  Guber, što je prirodno dobro od `61. godine te da je prostornim planom RS Banja „Guber“ sa okolinom planirana kao zaštićeno prirodno dobro: „Dakle ako nešto nije urađeno do kraja onda se investitor obrati zavodu jer je evidentno da tu postoji prirodno nasljeđe. Možda ima i kulturnog ali nemamo ga za sada evidentiranog. U skladu s tim, da nam se investitor obratio mi bismo izašli na teren i dali odgovor”:

Ministarstvo je uputilo u postupak i elaborat za uspostavljanje prethodne zaštite na području kulturnog pejzaža – Drina, u čijem je sastavu područje banje „Guber“.

I Amerikance interesuje Banja “Guber”

Prošle sedmice predstavnici američke ambasade u BiH raspitivali su se u Ministarstvu građevinarstva o ovim projektima i razlozima poništenja odluke o o gradnji banjskog centra “Guber” u Srebrenici.  Iz američke ambasade nije bilo informacija o detaljima razgovora a u ministarstvu kažu da predstavnici ambasade nisu bili dobro informisani o cijelom slučaju, te da im je predočena sva dokumentacija.

Autor 18.5.2011. u 00:29