Koalicija “Prvi mart upozorava: Izmjene Zakona o prebivalištu protiv izbjeglih i raseljenih lica

tačno.net
Autor 15.7.2013. u 09:14

Koalicija organizacija civilnog društva “Prvi mart” upućuje kritike Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, zbog najavljenog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu Bosne i Hercegovine koji planiraju uputiti u proceduru preko Vijeća ministara ove sedmice.

Želimo naglasiti da već šest mjeseci nastojimo zaustaviti donošenje najavljenih izmjena, te da su predstavnici međunarodne zajednice već u komunikaciji sa državnim institucijama iznijeli objektivne kritike na račun prijedloga koji dolazi od strane ministra Sredoja Novića.

Najavljene izmjene Zakona, imaju za cilj pooštravanje i usložnjavanje procedura, te otvaraju nove mogućnosti za djelovanje lokalnih policijskih stanica s ciljem nastavka poništavanja prijava prebivališta na prostoru Bosne i Hercegovine.

U tom smislu, potpuno je jasno da će sve buduće provjere, koje su do sada bile nezakonite, ovim dobiti i svoj osnov, a najveće žrtve provjera i pretresa bit će upravo lica sa prijavljenim prebivalištem u BiH, koja se trenutno nalaze u inostranstvu, bilo da je to rezultat odlaska zbog ekonomske emigracije ili su prognani u toku rata.

Također, predložene izmjene u potpunosti zanemaruju član 20., koji se odnosi na prijavu povratnika, a u kojem stoji da “za olakšano ponovno prijavljivanje ne može se tražiti nijedan drugi dokument osim dokumenata kojima se dokazuje identitet ili prebivalište prije sukoba.”

Pozivamo političke predstavnike koji žele zaštiti povratnike, da ne pristaju na bilo koji vid izmjene postojećeg Zakona, a koje bi ostavile prostora da kroz entitetske strukture Zakon bude predmetom zloupotrebe, koja bi mogla značiti diskriminaciju povratnika kakva je danas već na djelu u brojnim općinama u entitetu Republika Srpska.

Dozvoliti lokalnim policijskim stanicama da učestvuju u reviziji prebivališta, znači dopustiti policiji u Podrinju da na spiskovima prebivališta zadrži lica za koja SIPA već vodi istrage o lažnom upisu u državljanstvo, te koja nemaju veze sa Bosnom i Hercegovinom, a skine protjerane i građane koji još nisu ostvarili pravo na povratak.

tačno.net
Autor 15.7.2013. u 09:14