Kratki priručnik za (r)evolucionare

tačno.net
Autor 21.12.2013. u 20:17

Kratki priručnik za (r)evolucionare

Piše: Radomir Lazić

  1. Nikad, ali nikad ne organizujte (r)evoluciju subotom. Oni kojima se obraćate tada ne rade. Doduše ne rade ni drugim danima.
  2. Ne najavljujte (r)evoluciju, važan je momenat iznenađenja.
  3. Nikad, ali nikad ne započinjite (r)evoluciju napola (parole “ovo je tek početak” imaju smisla samo ako se nešto i počne)
  4. Ne počinjite (r)evoluciju ako niste sigurni da možete pobijediti.
  5. Ne očekujte podršku od onih kojima će biti gore ako vama bude bolje.
  6. Ne započinjite (r)evoluciju u državi ako namjeravate da odete iz nje.
  7. Ne koristite transparente iz prethodne (r)evolucije.
  8. Ako ipak imate namjeru podići (r)evoluciju, pročitajte kako se to radi.

Javni govori
Pisma podrške ili protivljenja

Objave od strane organizacija i institucija
Potpisane javne izjave
Objave osude i namjere
Grupne ili masovne peticije

Komunikacija sa širom javnosti
Slogani, karikature i simboli

Transparenti, plakati i vizuelna komunikacija
Leci, brošure i knjige
Novine i časopisi
Snimci, radio i televizija
Natpisi na nebu (avionom) i zemlji

Grupno djelovanje
Delegacije

Podrugljive nagrade
Grupno lobiranje
Demonstracije
Podrugljivi izbori

Simbolični javni istupi
Isticanje zastava i simboličnih boja
Nošenje simbola
Molitva i poštovanje
Distribucija simboličnih predmeta
Protestno obnaživanje
Uništavanje vlastite imovine
Simbolična svjetla

Isticanje portreta
Boja kao protest (grafiti, bojenje tijela…)
Novi znakovi i imena
Simbolični zvuci
Simbolički prigovor
Nepristojne geste

Pritisci na pojedince
“Proganjanje“ službenih lica

Ismijavanje službenih lica
Bratimljenje
Nadzor

Drama i muzika
Komični komadi
Izvođenja predstava i muzike
Pjevanje

Procesije
Marševi
Parade

Vjerske procesije
Hodočašća
Moto-procesije

Odavanje počasti
Politička žalost
Lažne sahrane
Demonstrativne sahrane
Odavanje počasti na grobovima

Javna okupljanja

Okupljanja u svrhu protesta i podrške
Protestna okupljanja
Tajni protestni sastanci
Seminari

Odbijanje i odricanje

Štrajkovi

Ćutnja
Odricanje počasti
Odbijanje ponude

METODE DRUŠTVENE NEPOSLUŠNOSTI

Ostrakizam
Društveni bojkot
Selektivni društveni bojkot
Lizistratska neaktivnost
Ekskomunikacija
Zabrana

Opstrukcija društvenih događaja, običaja i institucija
Prekid društvenih i sportskih aktivnosti

Bojkot društvenih poslova
Studentski štrajk
Društvena neposlušnost
Povlačenje iz društvenih institucija

Nekonzumacija bojkotovanih proizvoda
Politika umjerenosti
Kašnjenje sa najamninom
Odbijanje plaćanja najamnine
Nacionalni potrošački bojkot
Međunarodni potrošački bojkot

Povlačenje iz društva
Ostanak u kući
Potpuna opstrukcija pojedinca
Bijeg radnika
Skrivanje
Kolektivni nestanak
Protestna emigracija

METODE POLITIČKE OPSTRUKCIJE

Nepriznavanje autoriteta
Uskraćivanje ili opoziv odanosti
Uskraćivanje javne podrške

Literatura i govori koji zagovaraju otpor

Odbijanje saradnje građana sa državom
Bojkot zakonodavnih tijela
Bojkot izbora
Bojkot državnih angažmana i radnih pozicija
Bojkot državnih službi, agencija i drugih tijela
Povlačenje iz državnih obrazovnih institucija
Bojkot organizacija koje podupire država

Odbijanje podrške državnim službenicima
Uklanjanje sopstvenih znakova (npr. navigacijskih znakova na cesti) i oznaka mjestâ
Odbijanje raspuštanja postojećih institucija

Povlačenje bankovnih depozita
Odbijanje plaćanja naknada, taksi i poreza
Odbijanje plaćanja dugova ili kamata

Građanske alternative poslušnosti
Bezvoljna i spora saradnja
Neposluh u odsustvu direktnog nadzora
Javni neposluh
Prikriveni neposluh
Odbijanje raspuštanja skupa ili sastanka
Sjedenje na radnom mjestu (otpor sjedenjem)
Opstrukcija regrutacije i deportacije
Skrivanje, bijeg i lažni identitet
Građanski neposluh kod „nelegitimnih“ zakona


METODE NENASILNE INTERVENCIJE
Psihološka intervencija

Javno izlaganje (nago)

Gladovanje
a) Gladovanje kao moralni pritisak
b) Štrajk glađu
c) Gladovanje kao vid nenasilnog otpora (Satyagraha gladovanje)
Kontrasuđenje

Nenasilno uznemiravanje

Fizička intervencija
Sjedenje (Sit-in)
Stajanje
Vožnja (obično bicikla)
Šetnja
Okupljanja
Molitva
Nenasilna racija
Nenasilni zračni napad (leci, hrana)
Nenasilna invazija
Nenasilni uzvici
Nenasilna opstrukcija
Nenasilna okupacija

Socijalna intervencija
Uspostavljanje novih socijalnih standard

Preopterećenje objekata
Stajanje sa transparentima
Govori
Gerilski teatar
Alternativne socijalne institucije
Alternativni komunikacijski sistem

tačno.net
Autor 21.12.2013. u 20:17