MANIPULACIJA NARODOM ILI NEZNANJE

Prof. Dr. Nedžad Bašić
Autor 28.4.2018. u 10:12

MANIPULACIJA NARODOM ILI NEZNANJE

Foto: faktor.ba

Da li je BiH moguće odbraniti od samih nas. Šta je u pitanju? Neznanje, manipulacija narodom ili jednostavno nepromišljena reakcija?

Usvajanje Deklaracije od strane Gradskog Vijeća Bihaća i odlaganje sjednice skupštine USK u znak protesta protiv nepravednog hapšenja generala Atifa Dudakovića ratnog komadanta Petog korpusa i drugih visokih oficira Petog Korpusa, predstavlja  najveći udar na pravni i politčki integritet BiH. Iznenađenje je tim veće što je taj udar došao sa područja koje se može smatrati kao regija na kojoj skoro isključivo žive pripadnici bošnjačkog naroda koji ima najviše interesa boriti su za opstanak pravno-politički jedinstvene BiH, što suštinski ima značenje opstanka tog naroda na ovim prostorima.

Naravno, svaki građanin jedne države, udruženje građana ili politička stranka, imaju pravo protesta protiv odluka najviših sudskih institucija, ali teško je zamisliti da jedna regionalna zakonodavna vlast (Skupština USK, Gradsko vijeće Bihaća) te iste države iskazuje tako visok stepen osude i negiranja odluka najviših sudskih institucija u toj istoj državi. Pravno je neodrživo. Ovakva odluka Skupštine USK i Gradskog vijeća Bihaća mogla bi imati velike i veoma ozbiljne posljedice na dalju sudbinu BiH, što posebno može imati katastrofalne posljedice na dalji pravni i politički integritet BiH, na proces integracije BiH u porodicu evropskih naroda. Ovakva osuda odluke najviših sudskih institucija od strane nižih zakonodavnih tijela u mnogim državama bi se  posmatrala u najmanju ruku kao opstrukcija pravde, ili pobuna, što predstavlja ozbiljnu prijetnju državnom suverenitetu.

Teško je pretpostaviti sa kakvim se motivima rukovodilo Gradsko Vijeće Bihaća i skupština USK kad su donosili ovakve odluke. Da li su u pitanju manipulacije sa narodom u dolazećoj predizbornoj kampanji, neznanje, glupost ili nešto drugo, teško je pretpostaviti, ali u svakom slučaju bošnjački narod ponovo plaća visoku cijenu niske intelektualne razine njegove tzv. elite.

Naravno, hapšenje generala Dudakovića u istražnom postupku, ne znači nikako i njegovu krivnju. Ne znači ni njegovo izjednačavanje sa ratnim zločincem. Ali zaustavljanje ili opstrukcija istrage po nalogu najviše sudske instance, od strane nižih zakonodavnih instanci, ne znači ništa drugo nego poziv na pravni haos, poziv na opstrukciju pravde, poziv na nepoštovanje ustavnog i pravnog poretka, što opasno dovodi u pitanje  pravni i politički opstanak BiH kao države. Da li je to u interesu Bošnjaka koji nemaju ama baš nikakvog interesa rušiti i razvaljivati i ono malo jedinstvenog pravnog sistema što je ostalo u ovoj zemlji. Vjerujem da se sa ovakvim postupkom ovih institucija ne bi složio ni sam general Dudaković koji je uvijek znao interes države BiH izdići iznad svog sopstvenog interesa. Nažalost, Gradsko Vijeće Bihaća i Skupština USK nisu položili ovaj veoma značajan pravni ispit.

Prof. Dr. Nedžad Bašić
Autor 28.4.2018. u 10:12