Emir Suljagić: MUP RS prešao sve granice, vrijeme je za reakciju građana

tačno.net
Autor/ica 4.3.2013. u 13:57

Emir Suljagić: MUP RS prešao sve granice, vrijeme je za reakciju građana

Da Ministarstvo unutrašnjih poslova entiteta Republika Srpska i Policijska stanica Srebrenica neće stati sa poništenjima ličnih dokumenata i prebivališta građana Srebrenice, potvrđuju i posljednje žalbe građana K. I., K. H. i D. S. koji se trenutno nalaze u Njemačkoj, a koji su rođeni i imaju imovinu na prostoru općine Srebrenica.

Ono što je zabrinjavajuće u ovom slučaju jeste činjenica da ova lica nisu lično zaprimila niti rješenje o poništenju prebivališta, niti rješenje o poništenju lične karte, već su to učinili njihovi bliski rođaci i porodica, te da isti neće moći unutar postavljenih rokova dostaviti pravovremeno opunomoćenje članova porodice zažalbu na navedena rješenja o poništenju.

I to nije jedini problem, budući da se broj poništenja gomila, a građani nisu na vrijeme informirani i nisu stigli reagirati, jer ih većina nije lično zaprimila poništenja.

Podsjetimo, nema ograničenja za građane BiH koji borave u inostranstvu da zadrže status prijavljenog prebivališta u BiH, posebno ako održavaju efektivnu vezu sa zemljom – imaju imovinu, porodicu, vraćaju se u zemlju i slično. Ovakvi slučajevi dodatno potvrđuju apsurd djelovanja MUP-a RS, te samo podižu stepen frustracije građana Srebrenice postupanjima kojima su izloženi posljednjih šest mjeseci.

Smatramo nevjerovatnim da državne institucije i međunarodne misije ne reagiraju na ova gruba kršenja procedure, pogrešno tumačenje propisa, te udar na osnovna ljudska prava. Koliki je strah režima Milorada Dodika od građanskog organiziranja povratnika potvrđuje činjenica niza koraka kojim se nastoji spriječiti registracija povratka, kroz zakone na državnom nivou. Mi sami se ne možemo nastaviti obračunavati sa režimom Milorada Dodika, na pojedinačnoj osnovi, na svakoj žalbi i svakoj prijavi.

Pozivamo Ured Visokog predstavnika da se očituje po ovom pitanju, da zaustavi procedure i iskoristi ovlasti pri poništenju svih nelegalnih poništenja MUP RS-a i Policijske stanica Srebrenica. Ukoliko do poništenja ne dođe, pozivamo građane-povratnike i sve one koji vjeruju u vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava, da se podignu na noge širom Republike Srpske. Ne mogu zaustaviti masu koja stoji iza ove ideje, te upozoravamo međunarodnu zajednicu da ćemo blokirati rad Policijske stanice Srebrenica, ako se u što skorije vrijeme ništa ne poduzme po ovom pitanju. Ne možete silom na ideje! Vrijeme za reakciju građana.

“Prvi mart” poslao pismo OHR-u: Gdje se krše ljudska prava, građanski otpor postaje obaveza

Koalicija organizacija civilnog društva “Prvi mart” poslala je pismo OHR-u tražeći reakciju na poništenja prebivališta građanima Srebrenice. U pismu se navodi:

Poštovani,

Koristim ovu priliku da Vas pozovem na reakciju na posljednja rješenja o poništenju prebivališta i rješenja o poništenju i oduzimanju lične karte građanima općine Srebrenica. Između ostalih, riječ je o slučajevima lica koja imaju imovinu na prostoru općine Srebrenica, lica koja imaju porodicu na prostoru općine Srebrenica, lica koja su se registrirala na prostoru općine Srebrenice zbog uslova donacija za obnovu kuća i ostvarivanja povratka, te lica koja su na privremenom radu u inostranstvu.
Rješenja koja su donesena nemaju uporište u Zakonu o prebivalištu i boravištu Bosne i Hercegovine i Zakonu o ličnoj karti Bosne i Hercegovine. Istovremeno, došlo je do povrede odredaba upravnog postupka jer licima kojima su izdata poništenja nije moguće učešće u postupku i efikasan pravni lijek. Došlo je do pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.

Rješenja o poništenju usmjerena su prema građanima bošnjačke nacionalnosti, te je riječ o direktnoj diskriminaciji. Sa cijelom ovom situacijom OHR je itekako upoznat, te nema potrebe da dalje obrazlažem činjenice koje su poznate cijeloj javnosti, a u vezi sa mjesecima torture i napada na slobodu kretanja i slobodu udruživanja povratničke populacije.

Od Ureda Visokog predstavnika tražimo da iskoristi svoje ovlasti, poništi sva rješenja koja su MUP RS-a i PS Srebrenica donijela u posljednjih 6 mjeseci, a koja su u vezi sa navodnom istragom istinosti prijave prebivališta i koja su, kako u njima stoji, donesena po osnovu “sumnje u mogućnost”, što je valjan pravni standard za donošenje poništenja.


Ukoliko se poništenje rješenja koje je PS Srebrenica donijela ne izvrši, pozvat ćemo povratnike na građanski neposluh. Tamo gdje vladavina prava prestane da vrijedi, gdje diskriminacija postaje alat u rukama većine da ponižava manjinu, a institucije države nisu u stanju reagirati i zaštiti osnovna građanska i ljudska prava, građanski otpor postaje obaveza svakog savjesnog građanina, patriote i čovjeka.

S poštovanjem,

Almir Salihović

Koalicija organizacija civilnog društva “Prvi mart”

tačno.net
Autor/ica 4.3.2013. u 13:57