Vodeći intelektualci iz svijeta šalju podršku protestima u BiH: Srušite korumpiranu političku klasu

tačno.net
Autor 16.2.2014. u 07:42

Vodeći intelektualci iz svijeta šalju podršku protestima u BiH: Srušite korumpiranu  političku  klasu

Podrška Gradjanima Bosne i Hercegovine Tokom proteklih nedjelja gradjani Bosne i Hecegovine su započeli proteste protiv opštinskih, kantonalnih i federalnih vlada.

Ovi protesti su nastali kao posljedica decenijama duge ekonomske stagnacije, socijalne nejednakosti, endemske korupcije, do Contaminacije partitokratije, impotencije kantonalnih i federalnih institucija, i sve većeg distanciranja relativno malobrojne vladajuće kleptokraitje od gradjana Bosne i Hercegovine.

Poput ukrajinaca na Euro Majdanu, gradjani Bosne i Hercegovine su ustali protiv korumpiranih zvaničnika i zahtijevaju hljeb, veći politički upliv i slobodu. Uvidjeli su da se za osvajanje slobode ne piše molba, već da se za nju bori. Od posebne važnosti je činjenica da su gradjani Bosne i Hercegovine započeli dekonstruisanje lažnih božanstava nacionalnih ujedinjenja, koja su ih decenijama razdvajala i držala uzapćene u etničkim i nacionalnim zabranima. Svakog dana, gradjani Bosne i Hercegovine pokazuju da njihovi protesti prevazilaze nacionalne, etničke i vjerske linije razdvajanja, dok korumpirana politička klasa nastoji da ih uplaši i primora na poslušnost pričom o opasnostima nacionalnih i etničkih podjela.

Mi vjerujemo da gradjani Bosne i Hercegovine koji se bune protiv biroktratije propale države, čiji je jedini mehanizam opstanka endemska korupcija, zaslužuju naše poštovanje i podršku. Sa zadovoljstvom nudimo oboje, u nadi da će im naši glasovi pomoći da ostanu na putu neophodnih promjena.

Dr. Srdja Pavlović, Univerzitet Alberte; Dr. Wolfgang Petritsch, Harvard Univerzitet; Prof. Charles Ingrao, Purdue Univerzitet; Tatjana Alvadj, Univerzitet Alberte; Darka Pavlović, Athabasca Univerzitet; Prof. Tom Priestly, Univerzitet Alberte; Goran Simić; Prof. E. D. Blodgett, Univerzitet Alberte; Dr. Hariz Halilovich, Monash Univezitet; Prof. Ron Adams, Viktoria Univerzitet; Dubravka Babić; Dr. Peter Phipps, RMIT Univerzitet; Vladimir Štaka; Mr. Adis Fejzić, Griffith Univerzitet; Irena Blodgett; Dr. James E. Waller, Keen State College; Dr. Wladimir Fischer, Univerzitet u Becu; Bojan Korenić, MawEwan Univerzitet; Chrystia Chomiak; Dr. Kenneth Morisson, De Montforth Univerzitet; Dr. Tomislav Longinović, Univerziet u Univerziet u Madisonu, Wisconsin; Dr. Natalia Pylypiuk, Univerziet Alberte; Andrej Korenić, Dr. Azra Hromadžić, Syracuse Univerzitet

tačno.net
Autor 16.2.2014. u 07:42