Nezavisno sudstvo Srbije briljira: Niko nije kriv za paljenje džamije

tačno.net
Autor 17.7.2013. u 16:29

Nezavisno sudstvo Srbije briljira: Niko nije kriv za paljenje džamije

Prvi osnovni sud u Beogradu donio je presudu kojom su tri lica osuđena na po četiri mjeseca zatvora zbog paljena Bajrakli džamije 2004. godine, javio je dopisnik agencije Anadolija. Od ukupno deset optuženih, osuđeni su Rade Radisavljević, Bojan Horvatin i Miloš Radisavljević, dok su ostali oslobođeni.

Predsjedavajuća sudsokg vijeća Ivana Ranić, čitajući presudu, navela je da je ovaj predmet u javnosti bio označen kao paljenje džamije, a okrivljenima je stavljeno na teret učestovanje u skupini koja vrši nasilje.  Ona je istakla da se presuda na trojicu osuđenih odnosi za nanošenje teških i lakših tjelesnih povreda pripadnicima policije, dok za ostale “nije dokazano da su izvršili paljevinu u većem obimu”.

U obrazloženju presude se navodi kako je nesporno da su sva lica, koja su bila optužena, bila prisutna prilikom izvršenja pomenutog djela, “ali to nije dovoljno da bi bila osuđena”, pročitala je Ranić.  Ona je objasnila da su okrivljeni Rade Radisavljević i Bojan Horvatin, nakon paljena džamije, učestvovali u drugim krivičnim djelima, pa im “se izriče jedinstvena kazna zatvora u trajanju od osam mjeseci, odnosno 15 godina zatvora za Horvatina”.

“Bojan Horvatin je tražio od policije da ga pusti da malo zapali džamiju. Miloš Radisavljević potiskivao je policiju u namjeri da spriječi dolazak vatrogasaca”, rekla je predsjedavajuća sudskog vijeća, čitajući dokaze protiv okrivljenih.

Generalni sekretar Islamske zajednice Srbije (IZS) Eldin Aščerić je, izrazivši nezadovoljstvo presudom, izjavio da se ona odnosi na napad na policiju, a ne na paljenje džamije. On je dodao da tokom postupka nije bilo riječi o nadoknadi štete IZS, kao i da će IZS tražiti nadoknadu štete.

Advokat IZS Rajko Danilović je, komentarišući presudu, rekao da Islamska zajednica nema pravo žalbe, ali da će od države tražiti nadoknadu štete.

tačno.net
Autor 17.7.2013. u 16:29