NOVA POLITIČKA PARADIGMA ILI POTPUNI RASAP BH DRUŠTVA I DRŽAVE??!

tačno.net
Autor 24.7.2014. u 14:31

Izdvajamo

  • Umjesto promišljanja o postizbornim koalicijama valjalo bi svu bh. pamet: onu političku, onu pravnu i svu ostalu pamet bh. intelegencije usmjeriti na stvaranje ovakve političke paradigme koja bi sprečavala rastapanje, ne smijem ni pomenuti riječ disoluciju bh. društva i bh. Države! Ne može novu bosanskohercegovačku političku paradigmu stvoriti skupina ljudi koja od rata, odnosno od Daytona, do dana današnjega radi na suprotnim ciljevima koje sam pobrojao!

Povezani članci

NOVA POLITIČKA PARADIGMA ILI POTPUNI RASAP BH DRUŠTVA I DRŽAVE??!

predizborna razmišljanja…

Piše: Gradimir Gojer

Vrijeme je predizborno. Ljetnje, fjakasto, ljeno… Međutim, ne lezi vraže, mnogi i u tom vremenu, i ako su ili na godišnjem odmoru ili se tamo spremaju, promišljaju onaj dio konteksta u koji će biti smještene kalkulacije, nadanja, različita razmišljanja u vezi sa narednim izbornim ciklusom…

Možda je sad, više nego ikada, bjelodano jasno da neće biti nekih spektakularnih „kopernikanskih obrata“ kada je u pitanju ishod narednog izbornog ciklusa, a možda će i biti, tko to zna???

Ipak, autor ovih redaka ima na umu samo jedan odnos, i to do kraja razrađen kada je u pitanju ishod budućih glasovanja u BiH!

Oni ljudi i one stranke, koje su dvadeset godina, dakle puna dva desetljeća, stvarale politički okvir za funkcioniranje, tačnije kazati, nefunkcioniranje bh. društva i bh. Države ne mogu, a po mnogo čemu ne bi niti smjeli, nuditi novu bosanskohercegovačku paradigmu življenja i vladanja bh. prostorom.

Jer, dokazi o nesposobnosti svih vladajućih garnitura od Dejtona do danas već su toliko jaki da više niti pučkoškolce ne možete uvjeriti u njihovu političku vjerodostojnost, a kamoli u efikasnost vlasti, provedbu nakana ulaska u Euroatlanske integracije… Definitivno je jasno da list treba preokrenuti!

Definitivno je jasno da novu političku bosanskohercegovačku paradigmu može iznjedriti nova bh. intelegencija (!!!), dakle skupina ljudi, bez obzira kojem političkom, vjerskom i nacionalnom svjetonazoru pripadaju, koja će imati za temelj te paradigme tri krucijalne stvari, kao ciljne elemente političkog angažiranja i stvaranja nove političke stvarnosti:

– jedinstvenu, visoko decentraliziranu, nikako unitarnu, ali cjelovitu u svojim povjesnim granicama Državu BiH,

– Državu apsolutnog prava, pravnu Državu, sa najvišim stupnjem zaštite ljudskih prava, u svim zakonskim uzancama saobraženu Europskoj povelji o ljudskim pravima!

– Državu koja će biti otvorena ekvidistantno i prema Istoku i prema Zapadu, državu otvorenu prema prijateljima, ali i državu dijaloga sa svakim onim iz bijeloga svijeta koji neće nuditi riješenja, „u prvi mah slična“ onima koja se sviđaju Bosancima i Hercegovcima?!?

Umjesto promišljanja o postizbornim koalicijama valjalo bi svu bh. pamet: onu političku, onu pravnu i svu ostalu pamet bh. intelegencije usmjeriti na stvaranje ovakve političke paradigme koja bi sprečavala rastapanje, ne smijem ni pomenuti riječ disoluciju bh. društva i bh. Države!

Ne može novu bosanskohercegovačku političku paradigmu stvoriti skupina ljudi koja od rata, odnosno od Daytona, do dana današnjega radi na suprotnim ciljevima koje sam pobrojao!

Zato je nova politička bosanskohercegovačka paradigma jedini garant budućnosti Države BiH!

tačno.net
Autor 24.7.2014. u 14:31