O identitetu i popisu

tačno.net
Autor 12.9.2013. u 09:50

O identitetu i popisu

Ne rješava se pitanje slobode pojedinca rješavanjem nacionalnog pitanja, već rješenje svakog pitanja u državi leži u osnovi u stepenu slobode pojedinca.

Piše: Zijad Burgić

Ime Bošnjak je istorijska odrednica za bosanski narod – i tu je stvar jasna! Nepristojno je i zlonamjerno je dovoditi to u kontekst bilo kakve sumnje. Da li je upotreba istog naziva danas, za one Bosance koji se etnički ne određuju niti kao Srbi, a niti kao Hrvati, na neki način – anahron proces?

To pitanje je moguće postaviti, ali je nemoguće vjerodostojno i pozitivno na njega odgovoriti, bez obzira na autoritet naučne titule koja stoji iza jednog takvog odgovora. Oni koji kažu da je riječ o logičnom slijedu upotrebe povijesnog naziva jednog posebnog naroda u Evropi moguće je da su upravu. Jer, Bošnjaci to jesu! Ove istine potvrđuje sama povijest.

Da, etnički sam Bošnjak! To je prirodno generiran rod i identitet koji je individualan i kolektivan.. Nacionalno sam Bosanac! To je politički generiran identitet kolektiviteta koji se prenosi na individuu.

Na primjer, Afrikanac se nastani sa porodicom u Bosni, apatrid. Tijekom življenja prihvati državljanstvo i bosanski identitet, igra nogomet za repku.. Bosanac, a nije Bošnjak.

Na primjer ja, živim u Kanadi, Kanađanin sam, a Bošnjak. Politički se identifikujem i individualno i kolektivno sa drugim u mojoj porodici kao Kanađanin, i tu nema u Americi ništa ne jasno. Kada se identifikujem kao Bosanac, što često činim, znaju me priupitati “what kind of Bosnian? Ili možda neko drugi bolje zna šta sam!? Malo morgen…

U kontekstu predstojećeg popisa u BiH, popisni listići su tako dizajnirani da je meni logično da je najkorektnije da se identificiram Bošnjakom, pri čemu ne mislim da iole gubim na mom identitetu i integritetu kao Bosanac. Prihvatam i tumačenje po kome se neko određuje Bosancem i etnički i nacionalno. Između ova dva pojma – Bosanac/Bošnjak – ne vidim nikakvih drugih razlika osim nekih lingvističkih. “Razlike” u sadržinskom značenju tumačenja ova dva pojma su generirane političkom igrom onih koji su danas na vlasti, kao i ukupnom političkom situacijom u BiH.

Jednoč sam ovu konstataciju izrekao, ali da ponovim: u jednoj pošteno, da ne kažem demokratski, uređenoj zemlji, pitanje naciona je folklornog karaktera i sadržaja. Pitanje individualnih sloboda je uslov bez koga se ne može (conditio sine qua non) graditi sloboda naciona. Ne rješava se pitanje slobode pojedinca rješavanjem nacionalnog pitanja, već rješenje svakog pitanja u državi leži u osnovi u stepenu slobode pojedinca.

tačno.net
Autor 12.9.2013. u 09:50

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija