Osnivačka skupština stranke Nova ljevica

tačno.net
Autor 15.12.2016. u 20:23

Osnivačka skupština stranke Nova ljevica

U nedjelju 18. 12. 2016. u 11 sati u Novinarskom domu, Perkovčeva 2, Zagreb održat će se Osnivačka skupština stranke Nova ljevica

U stranačkom političkom djelovanju Nova ljevicastranka za demokratizaciju društva i održivi razvoj, zastupat će ideje i braniti vrijednosti koje su navedene u Temeljnim načelima, a koja su osnivači/ice zastupali i branili u svom profesionalnom i društvenom aktivizmu.

Hrvatsko je društvo još od početka devedesetih značajno obilježeno militantnim nacionalizmom sve do rehabilitacije ustaštva, sve prisutnijim klerikalizmom, pljačkom zajedničkih dobara i sve većim socijalnim raslojavanjem. Takve tendencije predstavljaju dugoročnu prijetnju demokratskim procesima u Hrvatskoj i budućnosti većine njenih građana.

Socijalno raslojavanje dovelo je do ruba siromaštva ili preko njega značajan dio građana, prije svega nezaposlene ili potplaćene radnike i radnice, mlade te umirovljenike.

Građanska država i sekularno društvo sve više uzmiču pred naletima klerikalizma potaknutog od strane Katoličke crkve i njoj srodnih organizacija i uz punu suglasnost desnice. Stvorena je atmosfera u kojoj su se sve vrste manjina našle na udaru desnih politika.

Najveći otpor navedenim procesima pružio je dio civilnog društva te nezavisnih pojedinaca i novinara, dok je institucionalna ljevica propustila zauzeti jasan stav o ovim pitanjima i provoditi adekvatnu i konzistentnu politiku, žrtvujući temeljna načela socijaldemokracije i principijelnost, iz konformizma i u strahu od lošijeg
rezultata na izborima.

Nova ljevica će se zauzimati za:

 Dostojanstven život svakog građanina, temeljna ljudska prava, pravnu i pravednu državu, društvo jednakih mogućnosti i socijalne pravednosti.

 Dosljednu antinacionalističku politiku, koja će građane suočavati s posljedicama nacionalizma po društvo u cjelini.

 Vrijednosti i ideje u čijoj je obrani antifašizam nastao.

 Afirmaciju svih manjinskih prava, od nacionalnih i svjetonazorskih do rodnih i seksualnih, uključujući građanska prava istospolnih zajednica.

 Suprotstavljanje sve prisutnijem širenju netrpeljivosti prema „drugima i drugotnima“ i toleriranju govora mržnje i falsificiranju povijesti kao prava na drugačije mišljenje.

 Politiku održivog razvoja koja vodi računa o integralnom gospodarskom razvoju, zaštiti okoline i socijalnoj pravdi. Izbjeći svođenje hrvatske ekonomije na monokulture turizma i ugostiteljstva, te na trgovačke lance.

 Trajno praćenje i poboljšanje položaja socijalno ugroženih skupina: nezaposlenih, potplaćenih i obespravljenih radnica i radnika, nezaposlenih mladih u čemu je Hrvatska u vrhu Europe, umirovljenika, kod kojih je rizik od siromaštva također u vrhu Europe.

 Izjednačavanje prava i sigurnosti radnog mjesta radnika u privatnom sektoru s onim u javnom. Participaciju radnika u odlučivanju. Suradnju sa sindikatima. Dokidanje prakse beskonačnih ugovora na određeno vrijeme.

 Povećanje ulaganja u zdravstvo, socijalni i mirovinski sustav.

 Osnivanje makroregija kao nositelja regionalnog razvoja i suvremene reindustrijalizacije uz visoke tehnologije.

 Sekularnu građansku državu u kojoj neće biti privilegiranih vjerskih zajednica i u kojoj će javne institucije biti izvan utjecaja klerikalnih nastojanja, u kojoj će djeca biti zaštićena od vjerske indoktrinacije u školama. Suprotstavljanje radikalno desnoj politizaciji vjere koja u praksi predstavlja napuštanje temeljnih moralnih vrijednosti kršćanstva i ostalih monoteističkih religija.

 Financiranje vjerskih zajednica kroz uvođenje crkvenog poreza.

 Dostupno i javno financirano obrazovanje te provođenje modernizacije obrazovanja s naglaskom na razvijanju kritičkog mišljenja.

 Jačanje civilnog društva i onih njegovih organizacija koje se zalažu za individualna i socijalna prava građana.

 Pravo žena i djece na život bez nasilja i neupitno pravo žena na raspolaganje vlastitim tijelom, i protiv svih zakonskih ili neformalnih pokušaja ograničavanja i ugrožavanja tih prava.

 Priznanje patnje i prava svih civilnih žrtava rata. Za povećanje kapaciteta institucija nadležnih za procesuiranje ratnih zločina i rješavanje sudbine nestalih.

 Participaciju građana u razvojnim projektima lokalnih zajednica.

 Očuvanje javnih prostora i prirodnih resursa, posebno onih koji se nalaze na udaru klijentelističkih poduzetnika i/ili Katoličke crkve.

 Snaženje uloge javnih neprofitnih medija koji promiču istinito i odgovorno informiranje.

 Neovisno novinarstvo i medijsku slobodu, što uključuje i neovisnost javne radio televizije o političkom utjecaju.

 Povećanje ulaganja u kulturu, shodno kvaliteti, a ne ideološkim preferencijama. Donijeti promišljenu kulturnu strategiju na tragu rješenja koje je ponudila inicijativa ‘Kulturnjaci 2016.’

 Vanjsku politiku koja bi afirmirala mir, suradnju i izgradnju povjerenja među državama u regiji. Takva politika, očigledno korisna za hrvatske građane, bila bi u najboljoj tradiciji EU i doprinijela bi njenoj stabilizaciji i demokratizaciji.

Realna opasnost za hrvatsko društvo od šovinističkih i ksenofobnih politika, zahtjeva suradnju svih društvenih subjekata spremnih da se toj opasnosti suprotstave. U tom smislu Nova ljevica će biti otvorena za ravnopravnu suradnju sa svim pokretima, inicijativama, nevladinim organizacijama i političkim strankama s kojima dijelimo temeljne svjetonazorske i političke stavove.

Inicijativni odbor Nove ljevice:
Rada Borić • Nadežda Čačinovič • Nikola Devčić • Dragan Markovina • Zoran Pusić • Vesna Teršelič

tačno.net
Autor 15.12.2016. u 20:23