Parada ponosa

Autor 28.9.2013. u 07:54

Parada ponosa

Teške misli Premijera more

Ivicu Dačića srbskog tića

Pa on zove pobratima

Dačića popečitelja žandara

A o brate pobratime Ivice

Pomagaj il me savetuj

Što mi je činit

Oli ići na Paradu

Ili ćutat

Ko sinja kukavica

 

Odgovara njemu Popečitelj

Pobratime Premijeru

Valja nama ćurak okrenuti naopako

Pa sa gejevima i gejkama leb delit

Oće nas take Evropa

Kurva vavilonska

Ne da nam Kosovo ravno branit

Al sa pederima moramo

Po gradu belome se motat

Da učinimo što je kurvi drago

 

 

 

 

Teško nama

Pobratime mili

Al nećemo zalud ginuti

Pozvaću ja u pomoć Vučiće

Junake a podpredsednike

Vožde žandara u potaji

Popečitelje sviju vojska

Naše svetlo ime i junake

Vučiće Aleksandre

Naše mile pobratime

 

A o grade Beograde

Šta to tvojim ulicama hodi

Nit su ljudi

Nit su žene

No nešto između

Ajoj skota bezbožnoga

Muški sa muškima

Žene sa ženama

Sodoma i Gomora

Od grada beloga

 

Ispred idu sveci naši

Junaci Dačići i Vučići

A tuga im na licima

Čemer u grudima

Pognuli glavu

Ko da ih Turci

Na pogubljenje vode

Ajoj Marko Kraljeviću

Ajoj Miloše Obiliću

Oj care Lazare

 

Vid pokore

Vid  jada

Nit gore družine

Nit lepših junaka

Šalji Bože pokoru

Spasi nam junake

Zavede ih kurva vavilonska

Obeća im kule i gradove

Pa sad čini

Što joj srcu drago

 

Ajoj eno stiže crna rulja

Nose štapove i kamenje

Nigde svetlog oružja

Nigde junaka

Ima ih više no Turaka

Na Kosovu ravnom

Stradaće nam naši junaci

Zbog đavolje žgadije

Pomagaj Bože

Šalji plave anđele

 

I dođe sila Božija

Pa se metnu između

Crne legije i đavoljeg skota

Ne da junake Vučiće

Brani svoje Dačiće

Rastera silom legiju crnu

Junake uze na svoje dlanove

A naš  Dačić levo stoji od božijeg prestola

Pa povika gejevima i gejkama:

Dođ te kurve da pijemo vino!

 

Autor 28.9.2013. u 07:54