Pljačka bez tačke

Autor 17.5.2011. u 00:57

Pljačka bez tačke

Niška fabrika gumenih proizvoda »Vulkan« je nakon dva neuspešna tendera posredstvom Agencije za privatizaciju 25. 01. 2007. bugarskoj MINNA kompaniji EOOD (vlasništvo bugarskog državljanina i kontroverznog biznismena Hrista Kovačkog) prodat za 130.095.000 dinara.
Kupoprodajni ugovor između Agencije i kupca potpisan je i overen u Prvom opštinskom sudu u Beogradu (II/1, Ov. Br. 170/07) 30. 01. 2007. i tako je kupac »postao vlasnik 70% društvenog kapitala subjekta privatizacije Akcionarskog društva, ‘Vulkan’ – industrija gume iz Niša« – citat iz dopisa koji je Agencija uputila UO Udruženja malih akcionara »Vulkan« AD Niš, za predsednicu UO Slađanu Petković. (Udruženje malih akcionara AD »Vulkan« osnovano je 31. 01. 2008, Snežana Petković, dvadeset godina zaposlena u »Vulkanu«, izabrana je za predsednicu Upravnog odbora Udruženja malih akcionara a Udruženje je postalo član Udruženja malih akcionara Srbije / UMA). Odmah nakon overe kupoprodajnog ugovora i upisom u odgovarajući registar »Vulkan« je postao akcionarsko društvo.

Ogromna razlika između cene prodaje i vrednosti firme

Neposredno pre aukcijske prodaje vrednost ukupne imovine je od strane MGI iz Beograda procenjena na 542.062.000 dinara. Međutim, u maju 2008. ekonomista Branko Dragaš, predsednik UMA, i stručni tim procenili su da ukupna imovina AD »Vulkan« vredi 47.554.031 evro, a umanjena za iznos ukupnih obaveza i gubitaka, u iznosu od 7.927.189 evra, što iznosi 39.626.842 evra. Ogromna razlika između prodajne i od strane Dragaševog stručnog tima procenjene vrednosti je malim akcionarima »Vulkana« pobudila sumnju da sa prodajom fabrike nešto nije u redu, ali su ružičastim bojama izveštaji o neverovatno visokoj ceni prodaje i svetloj budućnosti svih zaposlenih u »Vulkanu« i istoj takvoj budućnosti i blagodeti Niša i svih njegovih građana doprineli da sumnje utihnu i onda potpuno nestanu. U hvalospevima su se najviše isticale regionalne Niške narodne novine, pored ostalog i opširnim tekstovima o gradnji bescarinske zone i svim što uz to ide i radnici »Vulkana«, niški političari (sem LDP) i građani Niša su bili oduševljeni – uprkos upozorenjima predsednice UO AD »Vulkan« Slađane Petković da je namerno i planski ukupna vrednost fabrike višestruko umanjena, te ukazivanjem na tekst koji je 26. 11. 2008. objavljen u Blicu i u kojem je pisalo da je vlasnik MINNA kompanije Hristo Kovački u Bugarskoj pre kupovine »Vulkana« osuđivan zbog više krivičnih dela, a kaucija od 160.000 evra koju je Kovački platio da bi se branio sa slobode najviša je u istoriji bugarskog pravosuđa. Ništa nije vredelo, uposlenici i građani Niša bili su oduševljeni svojom svetlom budućnošću ka kojoj idu džinovskim koracima i koja samo samo što nije počela.
Ali, pošto takva budućnost ne samo da nije došla već je u vrlo kratkom vremenu, slanjem radnika na netražene i neplaćene godišnje odmore ili davanjem otkaza, postajala sve tamnija i udaljenija, radnici su postajali sve nezadovoljniji ali svoje nezadovoljstvo nisu ni na koji način manifestovali, sem što su sve glasnije i masovnije gunđali protiv većinskog vlasnika – ali van fabrike; u fabrici su bili neverovatno tihi, poslušni i radosni zbog svakog otpuštenog kolege, zato što su se nadali i verovali su da će za njih biti više posla pa neće biti otpušteni. Prvi maj su proslavili na okolnim izletištima, uz pivo, roštilj i mnogo turbo-folk muzike, a posle Praznika rada su nastavili da gunđaju ali i da se žale zašto niški mediji ne prikazuju pravo stanje u »Vulkanu«. Nažalost, Slađani Petković je direktno ili indirektno bio onemogućen pristup niškim medijima i jedino što je Udruženju malih akcionara AD »Vulkan« i predsednici Slađani Petković preostalo bilo je da se za pomoć obrati autorki ovog teksta, zato što je rukovodstvo iz pomenutog udruženja znalo za tekstove o »Jugoremediji« i »Šinvozu« objavljivanim u Republici, pa su se nadali da će pisanjem o situaciji u AD »Vulkan« biti rasvetljen mehanizam ozakonjene pljačke manjinskih akcionara. Smatrali su da će objavljivanje teksta alarmirati Agenciju za privatizaciju i odgovarajuće državne organe i navesti ih da preispitaju kupoprodajni ugovor i provere solventnost većinskog vlasnika i, ako je potrebno, da se raskine ugovor o privatizaciji.

Traži se pomoć – počinju otkazi i neplaćena odsustva

Januarski broj lista Republika iz 2009. godine u Nišu je rasprodat, tekst je i fotokopiran da bi što više radnika ali i službenog osoblja znalo da u Srbiji ipak postoji časopis koji slobodno informiše o stanju u »Vulkanu« a jedan primerak objavljenog teksta je predat Agenciji za privatizaciju kao jedan od važnijih dokaza o stvarnom stanju u kojem se fabrika nalazi.
Pre dva meseca predsednica UO Udruženja malih akcionara Slađana Petković se autorki prethodnog i ovog teksta obratila molbom da se opet piše o »katastrofalno lošem stanju u fabrici o čemu svi niški mediji uporno ćute«.
Za potrebe pisanja ovog teksta započeto je prikupljanje neophodne dokumentacije. Agencija za privatizaciju je 25. 02. 2009. Upravni odbor Udruženja malih akcionara AD »Vulkan«
obavestila da je »kupoprodajni ugovor sa MINNA kompanijom i njenim vlasnikom raskinut 16. 02. 2009«, o načinu izbora novog zastupnika kapitala i da su manjinski akcionari postali vlasnici 23,17% kapitala – umesto dotadašnjih 31,02%; tada su mali akcionari saznali da je razlika svojevremeno pridodata ostalim akcijama Hrista Kovačkog, kao nadoknada za novac koji je on kao ugovornu obavezu uložio u kupovinu mašina neophodnih za održavanje i proširivanje primarne proizvodnje fabrike. Tako je raskidom kupoprodajnog ugovora država Srbija, posredstvom Agencije za privatizaciju, postala vlasnik većinskog paketa akcija MINNA kompanije, odnosno većinskog paketa akcija »Vulkana«. Sve do tada Upravni odbor Udruženja malih akcionara AD »Vulkan« od Agencije za privatizaciju nije dobio bilo kakvo obaveštenje da postoji namera da se raskine kupoprodajni ugovor.
»U dopisu koji smo dobili, Agencija navodi da je razlog raskida ugovora taj što kupac otkako je postao većinski
 
Bogoljub Arsenijević Maki – crteži iz zatvora
vlasnik ne poštuje ugovorne obaveze«, kaže Slađana Petković. Agencija je o nepoštovanju ugovornih obaveza kupca mnogo ranije obaveštena – kada je Upravni odbor Udruženja malih akcionara u svom dopisu ukazao da većinski vlasnik trinaest meseci kasni sa kupovinom nekih proizvodnih mašina, a da je za one koje je kupio račune višestruko uvećao, odnosno falsifikovao (npr. kupac je Agenciji dostavio račun da je kupljeni mikser – bez obaveznih pratećih dvovaljaka i dokaza da li je nov ili polovan – plaćen 399.881,50 evra, a UO Udruženja malih akcionara je došao do neporecivih dokaza da je u isto vreme nemačka firma TUV preko sofijske firme »Kula ring« iste ili slične miksere nudila za 25.000 evra itd.).

Otkrivanje malverzacija

Tada je Agencija Udruženju kao dokaz da većinski vlasnik uredno ispunjava ugovorne obaveze dostavila kopiju tabelarno prikazanih troškova MINNA kompanije, tj. njenog vlasnika Hrista Kovačkog, a ne i kopije u svemu podudarnih gotovinskih i fiskalnih računa i to je Udruženju i predsednici bio jasan dokaz da Agencija za privatizaciju zajedno sa državom Srbijom igra neku prljavu igru na štetu svih malih akcionara »Vulkana«, tim pre što na sva uporna insistiranja da se Udruženju ne dostavlja tabelarno prikazani troškovi već isključivo u svemu podudarni fiskalni i gotovinski račun za svaku kupljenu mašinu Agencija nikada nije odgovorila.
Odseku za suzbijanje privrednog kriminala, Odeljenja MUP Srbije u Nišu, 28. 08. 2008. podneta je prijava protiv Hrista Kovačkog, ali je posle izvesnog vremena predsednici Slađani Petković jedan inspektor iz pomenutog odeljenja rekao da »sve što je do sada vlasnik uradio radi sa znanjem i odobrenjem Agencije, jer Agencija ima ‘zaleđinu’ u Vladi kao svom osnivaču, odnosno da se sve to radi sa znanjem i odobrenjem Vlade Republike Srbije, a da je Agencija Vladi Srbije samo posrednik i paravan u dobro osmišljenoj pljački manjinskih akcionara privatizovanih firmi«. Nešto ranije niški mediji su neosetno prestali da izveštavaju o izgradnji bescarinske zone i ubrzo je priča o ružičastoj budućnosti svih zaposlenih u »Vulkanu« i svih građana Niša potpuno zaboravljena, mali akcionari »Vulkana« kojih je sve manje bilo u fabrici postali su uplašeni za svoja radna mesta i to ih je dovelo do zaključka da »je bolje da Kovačkog imaju za gazdu pa neka ih slobodno pljačka, barem imaju da kupe svojoj porodici hleb a ako dođe do raskida ugovora vlasnik fabrike će postati država i onda oni neće imati ni za hleb«. Raskid kupoprodajnog ugovora i oduzimanje dela iz paketa akcija malih akcionara je dokaz istinitosti citiranih reči (namerno) neimenovanog niškog inspektora.

Radnici pasivni i neupućeni

Nakon raskida kupoprodajnog ugovora, pošto je država Srbija preuzela većinski paket akcija, sa slovačkom fabrikom »A. S. Partizanske«, »Vulkan« je potpisao višegodišnji ugovor o izradi 200.000 pari gumenih čizama godišnje. Proizvodnja je počela, ali se ugovorne obaveze ne poštuju, a članovi Upravnog odbora Udruženja i predsednica Slađana Petković došli su do saznanja da najuže rukovodstvo »Vulkana« namerno, bez opravdanih razloga, sabotira proizvodnju gumenih čizama, tj. da »Vulkan« planski dovode do stečaja – da bi nekom budućem kupcu »Vulkan« bio prodat po bagatelnoj ceni. Na iskrenu delotvornu pomoć lokalnih niških političara niko iole upućen i ne računa, zbog njihovog neprincipijelnog (»prevrtljivog«) odnosa prema privatizacijama i privatizovanim firmama. Pre oko mesec dana je u jednoj emisiji niške TV 5 gradonačelnik Niša Miloš Simonović (DS) rekao da se moraju rešavati loše privatizacije i nakon raskida kupoprodajnih ugovora nastali ili nasleđeni problemi u fabrikama »Nitex«, »Građevinar«, »Jastrebac«, »Vulkan«, a do pre godinu dana je upravo on podržavao i hvalio privatizaciju »Vulkana« i vlasnika Hrista Kovačkog, gorljivo se zalagao za otvaranje bescarinske zone, i nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora sa MINNA kompanijom u svečanoj sali Skupštine opštine proslavljana je uspešno obavljena privatizacija »Vulkana« u prisustvu ambasadora Bugarske, tadašnjeg direktora »Vulkana« Kirila Kirilova, predstavnika privrednih komora Bugarske i Srbije i novinara i glavnih i odgovornih urednika ili vlasnika niških medija. Članovima Upravnog odbora Udruženja malih akcionara »Vulkana« i predsednici Slađani Petković nije uručen poziv za proslavu, a kada su se (iako nepozvani) ipak pojavili pred zgradom Većnice, Miloš Simonović im nije dozvolio da uđu.
Od oko hiljadu zaposlenih radnika u »Vulkanu« godinu i po nakon privatizacije ostalo je oko četiri stotine, a sada je taj broj još manji; ne pokazuju ni najmanju želju da se bore za svoja radna i svojinska prava i očekuju da se za to izbori Upravni odbor udruženja malih akcionara, »a pre svega Slađana – zato što je ona sposobna i hrabra žena i razume se u akcije«, a Praznik rada će, pa zna se, proslaviti na nekoj livadi, uz roštilj, pivo i mnogo decibela turbo-folka

Tagovi:
Autor 17.5.2011. u 00:57