PODRŠKA SEKULARNOSTI

tačno.net
Autor 16.8.2013. u 13:33

PODRŠKA SEKULARNOSTI

Potaknuti današnjim izjavama crkvenih dužnosnika Glas Razuma – Pokret za sekularnu Hrvatsku podsjeća kardinala Bozanića da je Republika Hrvatska po svom Ustavu sekularna država, što znači da su državne institucije vjerski neutralne, te da zakoni države ne mogu počivati na vjerskim idejama već samo na realnoj potrebi za zaštitom jednakih prava i sloboda svih građana. Kardinal Bozanić, najviši predstavnik Katoličke Crkve u Hrvatskoj, koja je obilno financirana iz proračuna  građana  RH  i  koja  osim  materijalnih  uživa  i  brojne  druge  privilegije,  koristi  vjerski blagdan da bi još jednom pljunuo na ustavni poredak RH i time pokazao elementarno nepoštivanje ustavnopravnog poretka i temeljnih ljudskih prava hrvatskih građana.

Sekularnost, tj. odvojenost države i religije jest, poput demokracije, jedno od najvećih postignuća zapadne civilizacije. Europska civilizacija je nakon tisućljeća patnje naroda pod apsolutnom  vlašću  raznih  kraljeva  i  careva,  te  raznih  totalitarizama  na  kojima  se  pokazala pogubnost sustava koji ikome daje apsolutnu moć, konačno pred kraj 20. stoljeća razvila svoj najviši civilizacijski doseg, liberalnu demokraciju. To je oblik vlasti koji počiva na ideji da vlast potiče od  naroda,  no  ta  vlast  nije  apsolutna,  već  je  ograničena  nizom  principa  koji  jamče  svakom građaninu sigurnost, slobodu i ravnopravnost. Time se osigurava da niti jedna svjetonazorska skupina ne može zakonima i ideološkim usmjeravanjem državnih institucija trenutnu naklonost birača pretvoriti u trajnu prednost, ili proizvoljno postavljenim zakonima minorizirati društveni utjecaj svojih neistomišljenika.

Bez sekularnosti nije moguće očekivati održivu demokraciju niti smisleni društveni, znanstveni i tehnološki napredak društva i države. Svjesni smo da je sekularna demokracija u Republici Hrvatskoj po mnogo čemu nefunkcionalna, da država ne uspijeva osigurati neka elementarna prava svojih građana. Međutim, ovakve opasne izjave znače potpuno odbacivanje svakog  nastojanja  za  stvaranjem  pravne  države  u  kojoj  će  svi  biti  jednaki  pred  zakonom. Razumijemo da bi kardinal Bozanić vjerojatno bio najsretniji da je Hrvatska uređena kao teokracija, ali civilizacijski napredak srećom ipak potiskuje takva državna uređenja u ropotarnicu ružnijeg dijela povijesti.

Inicijativa Glas Razuma – Pokret za sekularnu Hrvatsku skreće također pozornost na sve češće uvlačenje vjerskih dogmi u medicinsku struku. Stavljanje vjerskih dogmi iznad pravila struke i dobrobiti pacijenata pod krinkom prigovora savjesti je u najmanju ruku opasan presedan. Stoga inicijativa traži od Ministarstva zdravlja da provjeri i druge slučajeve u kojima su pacijenti zbog nepropisnog provođenja priziva savjesti u vrlo teškim situacijama ostajali bez odgovarajuće liječničke pomoći. Smjernice svim ostalim zdravstvenim ustanovama, bilo bolnicama, domovima zdravlja ili ljekarnama kao i zdravstvenim djelatnicima bi trebalo biti načelo da se u obavljanju svog posla smiju voditi samo i isključivo strukom i humanošću, a ne vjerskim doktrinama, dogmama i ideologijom.

Žalosno je što ni ovog vjerskog blagdana građani Hrvatske nisu bili pošteđeni obezvrijeđivanja prvobitne svrhe vjerskih obreda politiziranjem i jeftinom demagogijom s oltara i što niti danas određene društvene strukture ne prepoznaju suvremeno demokratsko društvo kao najviši doseg naše civilizacije i jedini jamac društvene stabilnosti, slobode i ravnopravnosti svih građana, već napadaju njegove temelje u pokušaju povratka u neka, nadamo se minula vremena.

U Zagrebu, 15.08.2013.

Glas razuma – Pokret za sekularnu Hrvatsku

tačno.net
Autor 16.8.2013. u 13:33

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija