Politička korupcija

Autor 27.7.2012. u 19:37

Politička korupcija

Politička korupcija je u najširem smislu svaki oblik zloupotrebe ovlasti radi lične ili grupne koristi bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. Velike štete su već prouzrokovane privatizacijom i u tome veliki uticaj su imale direktno i indirektno političke partije ili njihova indiferentnost prema korupciji i lošim zakonima za sprječavanje iste.        

Sam piramidalan ustroj političkih partija kod nas se može povezati sa korupcijom “top to down”, tj. sa vrha prema dole, kao i obrnuto (bottom-up). Uzevši u obzir da glavni “igrači”, bossovi, odabiraju svoje ljude na pozicijama u strankama, javnoj upravi i da bi pridobili saveznike, bossovi često moraju uključiti u nezakonite radnje makar dio njihovih sljedbenika. Samim tim ti politički sljedbenici su proizvod politickih lidera, bossova

Zacarani krug korupcije

          Štete od korupcije u privatizaciji tokom zadnjih nekoliko godina iznosi preko pola milijarde KM. U protekloj deceniji tranzicije imali smo privatizaciju kroz otimačku pljačku i korupciju, osobe koje su kupovale preduzeca pa iz njih crpila sve i stavljala u svoje dzepove u direktnoj sprezi sa politickim vrhom, te onda mozemo doci do zaključka da političkom vrhu naše zemlje i nije u cilju sprečavanje tih stvari. Sprečavanjem bi dovele u pitanje finansiranje svojih stranaka. Uz pomoć političkog vrha novopečeni bogataši iz privatizacijske ere ostvaruju svoje nove ciljeve. Oni zajedno sa političkim vrhom čine začarani krug korupcije i jedni bez drugih ne mogu egzistirati. Obe streme ka istom cilju a to je MOĆ. Po definiciji MOĆ predstavlja predstavlja potencijal, postojanje mogućnosti za proizvođenje nekih promjena: u prirodi ili društvu. Najprostija stratifikacija društvene moći je podjela na individualnu i kolektivnu. U ovom slucaju individualna predstavlja resurse i sredstva novonastalih bogataša a kolektivna predstavlja demokratski izabrane ljude, u ne rijetkom slucaju koji su i kupovali glasove.

 

Istraživanja 

Istraživanjem korupcije u BiH se bavio i State Department SAD. Dio izvještaja:

“Visoka nezaposlenost, politička nestabilnost te pad kreditnog rejtinga, sve redom loše vijesti za one koji u SAD-u razmišljaju o mogućem ulaganju u BiH. Posebno poglavlje o korupciji navodi da u BiH ova “pošast” prevladava u mnogim političkim i ekonomskim institucijama, što „povećava cijenu i rizik poslovanja””.

“Strani investitori suočavaju se s velikim preprekama, među kojima su kompliciran pravni i regulatorni okvir, netransparentne poslovne procedure, korupcija, loša infrastruktura i vlasnička prava te slabašne pravosudne structure” – Biro Stejt departmenta za ekonomska i poslovna pitanja.

  

Borba protiv političke korupcije

“Korupcija je poput kuglice snijega, jednom kada se pokrene, nužno se povećava.” Charles Caleb Colton

Da bi kuglicu zaustavili, trebali bi napraviti “zid”, set zakona, koji bi zaustavio, zaštitio i liječilo organizam BiH koji “truju” korumpirane političke partije i drugi. Neki mehanizmi potrebni za borbu protiv korupcije u BiH već su prisutni i u velikoj mjeri su na snazi, ali nedostaje politička volja za korištenje tih mehanizama. Rukovodstva u BiH ne bi smjela pokazati nimalo tolerancije za korupciju. Političke, policijske i pravosudne institucije moraju da pokažu volju i sposobnost za borbu protiv korupcije, ali volje nema. Te činjenice dovode do toga da se trenutno začarani krug korupcije teško može iskorijeniti, uzevši i podatak da provjeru imovine, finansiranja političkih partija itd. bi trebali raditi organi na čijem su čelu službenici, isti oni koji su odabrani od strane političkih patrija. 

“Kriminal i korupcija i dalje prožimaju bosanski politički, pravni i ekonomski sistem. Americki i medjunarodni zvanicnici naglasavaju da se takvo stanje održava najviše zbog toga što bosanske vođe iz svih etničkih grupa nisu pokazali političku volju za reformama”, Istraživačko odjeljenje administracije Kongresa Sjedinjenih Država.

Sve ovo će BiH dovesti u stanje letargičnosti, manje investicija i indiferentnosti naroda što pogoduje političkim partijama i postajaće jači. Isti taj narod će jedva čekati sledeće izbore kako bi možda zaradio neki novac radeći kao posmatrač na izborima ili eventualno prevodilac, možda vozač.

Politička korupcija je jedan od najtežih oblika korupcije u našoj zemlji, ali postoji nekoliko organizacija koje se bave ovom problemom, uopste korupcijom. Uzbunjivači BiH, Transparency International, CCI-Centar Civilnih inicijativa, te mediji i drugi.

         Iako su institucije Bosne i Hercegovine usvojile strategiju za borbu protiv korupcije (“Strategija za borbu protiv korupcije 2009. – 2014.”) dovedena je u sumnju odmah u  početku otvaranja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju. Naime, namješten je konkurs za poziciju Direktor Agencije, a i proces “stavljanja na noge” Agencije je trajao par godina. 

U budućnosti veliku ulogu u rješavanja ovog zapletenog pitanja političke korupcije će imati nevladine organizacije. Same one će morati ponijeti najveće breme, najviše djelovati i inicirati promjenu zakona. Prvo o zaštiti onih koji prijave korupciju, zakonima o transparentnosti  ali u isto vrijeme biti imuni na pritiske koje budu vršili oni koji se budu našli “prozvanim”.  Samim tim mora se raditi na jačanju organizacija civilnog društva u BiH za borbu protiv korupcije sa novim alatima i razmjenom regionalnog iskustva.

  

Autor 27.7.2012. u 19:37