Prihvaćeni osnovi žalbe Haškog tužilaštva, Radovan Karadžić odgovoran za genocid u sedam bh. općina!

tačno.net
Autor/ica 11.7.2013. u 13:46

Prihvaćeni osnovi žalbe Haškog tužilaštva, Radovan Karadžić odgovoran za genocid u sedam bh. općina!

 Simbolično, na godišnjicu genocida u Srebrenici, Žalbeno vijeće

kojim je predsjedavao sam predsjednik Haškog tribunala Theodor Meron prihvatilo je žalbu Haškog tužiteljstva i poništilo raniju odluka predsjedavajućeg Sudskog vijeća Haškog tribunala O-Gona Kwona koji je 28. juna prošle godine oslobodio bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića genocida u sedam bosanskohercegovačkih općina, od marta do decembra 1992. godine, javio je novinar agencije Anadolija (AA).

Odbačen je tako stav Pretresnog vijeća da dokazi koje su tužioci predočili do polovice suđenja nisu dovoljni za dokazivanje genocida u Bosni i Hercegovini. Predmet se vraća Pretresnom vijeću na nastavak suđenja protiv Karadžića, čiji argumenti da je trebala biti potvrđena oslobađajuća presuda protiv njega, odbačeni.

”Žalbeno vijeće poništava zaključak Pretresnog vijeća da ne postoje dokazi na osnovu kojih bi, da su prihvaćeni, bio donesen zaključak o genocidnoj namjeri Kradažića i ostalih. Poništava se zaključak Pretresnog vijeća kojim se Karadžić oslobađa odgovornosti i vraća na snagu optužba kojima se Karadžić tereti pod tačkom 1. optužnice”, kazao je sudija Theodor Meron.

Prema tom dijelu optužnice protiv Karadžića, snage bosanskih Srba su u općinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik pokušale da Bošnjake i Hrvate ”unište u potpunosti ili djelomično kao etničke grupe”. Odluka se ne odnosi na genocid u Srebrenici za što Karadžić nije ni bio ni oslobođen u junu prošle godine za tu općinu.

U četiri žalbena osnova, Haško tužilaštvo je tvrdilo da bi ”svako razumno vijeće moglo da zaključi da je u Bratuncu, Foči, Ključu, Sanskom Mostu, Vlasenici i Zvorniku počinjen genocid”, kao i da su ”Karadžić i drugi učesnici udruženog zločinačkog poduhvata dijelili specifičnu namjeru čiji je cilj bilo fizičko uništenje bosanskih muslimana”.

Taj osnov je djelomično prihvaćen i to je bila osnova za novu sudsku odluku, koju su s radošću prihvatile sve žrtve. Žrtve su, naime, strahovale da bi Karadžić mogao biti oslobođen odgovornosti za genocid.

Tužilaštvo je 25. septembra 2012. uložilo žalbu na oslobađajuću presudu. Žalbeno vijeće je 17. aprila 2013. ove godine saslušalo usmene podneske u vezi sa žalbom.

Pravilo 98bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda predviđa da će, po završetku izvođenja dokaza optužbe, pretresno vijeće usmenom odlukom, nakon što sasluša usmene argumente strana, donijeti oslobađajuću presudu po bilo kojoj od tačaka optužnice ukoliko nema dokaza koji mogu biti osnova za osudu.

tačno.net
Autor/ica 11.7.2013. u 13:46