Pritisak na bh penzionere u Holandiji i Švedskoj

Autor 28.11.2012. u 17:09

Pritisak na bh penzionere u Holandiji i Švedskoj

 

 

Holandske i švedske institucije su pokrenule akciju kontrolisanja bh penzionera koji tamo žive, a primaju određenu vrstu socijalne pomoći. Holandske socijalne institucije sumnjaju da veliki broj penzionera prima penziju u Bosni i Hercegovini, a pored toga uživaju socijalnu pomoć u državi prebivališta.

Ništa to ne bi bilo sporno da bh penzioneri prijave svoja primanja u državi prebivališta, ali veliki broj zloupotrebljava tu mogućnost zbog čega će kontrole u narednom periodu biti pojačane.

Svi korisnici socijalne pomoći u Holandiji su u proteklom mjesecu primili pismo upozorenja da prijave svoja primanja jer ako se ispostavi nakon kontrola da imaju dodatna primanja iz BiH mogu očekivati rigorozne kazne. Dotične kontrole se tiču samo penzija iz BiH dok će holandske vlasti u narednom periodu početi kontrolisati i imovine korisnika nastanjenih u Holandiji.

Holandske vlasti usvojili su novi zakon koji stupa na snagu od 1.1.2013 kako bi kazne za osobe koje zloupotrebljavaju socijalni sistem bile puno veće nego do sada.  

 

Autor 28.11.2012. u 17:09