Prodajem bubreg da sačuvam mozak

tačno.net
Autor 1.2.2014. u 09:08

Prodajem bubreg da sačuvam mozak

Koliko je još nerazvučene pameti ostalo da shvati šta su sve u stanju uraditi da sačuvaju i jednu jebenu naknadu za prevoz pa čak i kilu banana koju kupuju na trošak reprezentacije. 

Piše: Radomir Lazić

Na današnjoj vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu poslanici su, na temelju predloženog zaključka Jasenka Selimovića (SDP), odobrili inicijativu za formiranje radnog tijela čiji članovi bi bili iz oba doma.  Bit će formirano zajedničko parlamentarno tijelo, čiji će zadatak biti utvrđivanje ukupne potrošnje novca na ime prihoda i privilegija za obavljanje funkcija u institucijama i javnim preduzećima FBiH. Mandat ovog radnog tijela bilo bi utvrđivanje ukupne potrošnje novca na ime prihoda i privilegija koje se ostvaruju na osnovu obavljanja funkcija u institucijama FBiH i preduzećima u vlasništvu FBiH.  O inicijativi će se izjašnjavati i Dom naroda, s obzirom na to da je predloženo formiranje zajedničkog parlamentarnog tijela. Nakon ovoga je završena vanredna sjednica.

Termin „razvlačenje pameti“ ušao je vojnu terminologiju kao tehnika vojnog  djelovanja primijenjena u teroru za vrijeme višegodišnje opsade Sarajeva. Razvući nekom pamet znači dovesti nekog na rub ili do samog ludila – spaliti nekom mozak,  znači uništiti ga.

Termin „razvlačenja pameti“ primjenjuje se kao taktika i nakon završetka opsade Sarajeva ovaj put u teroru i opsadi čitave zemlje. Dojučerašnji neprijatelji a danas koalicioni partneri primjenjuju taktiku razvlačenje pameti  permanentnim granatiranjem po sada već ustaljenom rasporedu. Dislolucija, treći  entitet, ugroženost, promjena Ustava, Dejton pa opet po kotama disolucija, treći entitet….

Ciljevi,  kako u ratu tako i u ovome što se zove Dejtonski mir ili rat završen neriješeno, su isti. Osvojiti, pokoriti, oteti, protjerati, oduzeti. U ratu se namjere osvajača plaćaju glavom a poslije njega onim što ostane. Od imovine do pameti.

Taktički manevri održavaju se radi priprema pred neku veću operaciju koja se  provodi  svake četvrte  godine.  Ovaj manevar Predstavničkog doma sa još sedam, osam mjeseci mandata i dileme koga oni predstavljaju, ima  za cilj da ispita koliko je još nerazvučene pameti ostalo i po kojim kotama još treba dodatno udariti.

Pred daleko veće i složenije operacije privatizacija i otimačine  onoga što je preostalo,

Sve ono što su revizorski timovi  više puta utvrdili a neko je trebao po sili Zakona sankcionisati, sad treba  prvo usvojiti kao inicijativu da se utvrdi. Kad se usvoji inicijativa formiraće se tijelo. Kad se formira tijelo, ukoliko ne bude zahtijeva za zaštitu nečijih interesa, tijelo može donijeti program rada. Kad se ….

Koliko je još nerazvučene pameti ostalo da shvati šta su sve u stanju uraditi da sačuvaju i jednu jebenu naknadu za prevoz pa čak i kilu banana koju kupuju na trošak reprezentacije. 

Predlagač inicijative? Kap koja je prelila čašu.

tačno.net
Autor 1.2.2014. u 09:08