Refik Hodžić: Revizije presude neće biti

Refik Hodžić
Autor/ica 8.2.2017. u 10:06

Refik Hodžić: Revizije presude neće biti

S obzirom da Izetbegović povodom revizije presude MSP-a svjesno najavljuje najozbiljniju krizu od Dejtona naovamo, istovremeno najavljujući skup “50-80 stručnjaka” koji bi trebali u ime Sakiba Softića donijeti odluku o podnošenju zahtjeva, evo moj skorman doprinos ovoj važnoj javnoj debati:

1. Revizije presude neće biti. Izetbegović a ne Softić to treba jasno da kaže onima u čije ime bi se kao taj zahtjev podnosio, a posebno svojim desničarima i bulumenti koja je na ovoj priči jahala i dobro zaradila tokom proteklih 10 godina.

2. Neće je biti zato što nema načina da se ispune proceduralni uslovi za uspješno podnošenje zahtjeva, a i zbog odsustva dostatnih dokaza odlučujuće priorde koji su potrebni da se prvobitna presuda dovede u pitanje.

3. Izetbegović i njegovi prethodnici koji su imali moć da nalože agentu Softiću da radi na podnošenju zahtjeva tokom ovih 10 godina treba da objasne šta je učinjeno, da li je takvih dokaza moglo biti i zašto se o ovome odlučuje u zadnji čas po cijenu nestabilnosti zemlje i daljnjeg ponižavanja žrtava.

4. Organizacije i fondacije na čije račune su se tokom ovih godina slili milioni maraka iz budžeta po osnovu linija za “implementaciju presude Medjunarodnog suda pravde”, poput Saveza logoraša BiH, moraju objasniti gdje su ovi novci otišli i kakve su aktivnosti provedene u korist implementacije presude i skupljanja dokaza za reviziju.

5. Na kraju, Izetbegović ima obavezu da stavi tačku na ovaj proces jasno i nedvosmisleno, i u interesu pravde i prava žrtava formuliše politiku zajedničkog rada sa Srbijom (u budućnosti i sa RS-om, jer to sada nije moguće) na suočavanju sa istinom o počinjenim zločinima. To ne može biti nastavak rata drugim sredstvima, niti budalasanje sa internet stranicama i performansima, nego svobuhvatan proces koji može uključivati unapređenje saradnje na krivičnom gonjenju ratnih zločinaca, stvaranje službene baze podataka sa imenima žrtava, donošenje adekvatnih zakona o pravima žrtava, donošenje krovnih zakona o obilježavanju mjesta stradanja, uvršatavanje činjenica iz sudskih presuda u udžbenike, i slične, ozbiljne stvari. Osnivanje zajedničkog instituta za istraživanje genocida, recimo.

Nemam nikakvih iluzija da će se bilo šta od ovih stvari desiti, ali moje je da kažem šta mislim.

Refik Hodžić
Autor/ica 8.2.2017. u 10:06