Sarina Bakić: Kultura sjećanja je pitanje naše budućnosti

Amer Bahtijar
Autor/ica 24.5.2023. u 09:13

Sarina Bakić: Kultura sjećanja je pitanje naše budućnosti

Foto: FPN

Sarina Bakić je profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na odsjeku Sociologija.

Autorica je knjige Kontroverze recepcije kulture, te koautorica knjiga Razumijevanje društva i Mirovni potencijal religija i međureligijski dijalog kao sredstvo za unapređenje političkog dijaloga u Bosni i Hercegovini.

Autorica više desetina naučnih i stručnih radova u recentnim domaćim i stranim časopisima. Koautorica je poglavlja za Bosnu i Hercegovinu u enciklopediji od četiri toma „Women’s Lives Worldwide“, Volume 4: Europe, štampana 2017. godine u izdanju ABC-CLIO Greenwood Press, izdavača School of Language, Culture and Society, Oregon State University, Corvallis, Oregon. Jedna je od koautorica poglavlja The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Sociology pod nazivom Sociology in Bosnia and Herzegovina, a koju su uredili George Ritzer i Chris Rojak.

Za Tačno.net govori o bitnosti kulture sjećanja za stabilnost i mir u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu.

Ovaj program se realizuje u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert.

Amer Bahtijar
Autor/ica 24.5.2023. u 09:13