Sead Turčalo: Budućnost Balkana ovisi o kulturi sjećanja!

Amer Bahtijar
Autor/ica 24.3.2023. u 08:24

Sead Turčalo: Budućnost Balkana ovisi o kulturi sjećanja!

Sead Turčalo dekan je Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Objavio je desetine naučnih istraživanja sam ili kao koautor, uključujući i Studiju socijalne deformacije u akademskoj kulturi (autori: Nerzuk Ćurak, Haris Cerić i Sead Turčalo).

Njegovim dolaskom na čelo fakulteta Političkih nauka kreće strelovita reforma fakulteta i vraćanje digniteta koji je imao prije početka rata u BiH.

Analitičan, staložen, odmjeren, kritičan prema svim devijantnim pojavama u društvu, profesor Turčalo predstavlja novu generaciju naučnika i istraživača na univerzitetima u BiH.

U intervjuu za Tacno.net govori o kulturi sjećanja o kojoj ovise svi ostali procesi ne samo u Bosni i Hercegovini već i na Balkanu.

Ovaj program se realizuje u saradnji sa  Fondacijom Friedrich Ebert 

Amer Bahtijar
Autor/ica 24.3.2023. u 08:24