SERGIO ŠOTRIĆ: OTVORENO PISMO AUSTRIJSKOM PRIJATELJU – AMBASADORU EU U BOSNI I HERCEGOVINI – JOHANN-u SATTLER-u

Sergio Sotric
Autor 8.5.2020. u 09:49

SERGIO ŠOTRIĆ: OTVORENO PISMO AUSTRIJSKOM PRIJATELJU – AMBASADORU EU U BOSNI I HERCEGOVINI – JOHANN-u SATTLER-u

 

Piše: Sergio Šotrić

Moguće je, poštovani gosp. Sattler, da sam ja do sada prvi, koji jedno otvoreno pismo Vama, počinje raspjevanim stihovima, ali garantujem Vam gosp. Sattler, ja možda jesam prvi, ali sigurno neću biti zadnji, koji će Vas – shodno Vašoj funkciji novog Ambasadora EU u BiH (EUSR) – neumorno u budućnosti pozvati na odgovornost (i koji će Vas prozivati kod relevantnih evropskih i svjetskih institucija), sve dok ne iskoristite Vas uticaj, na nosioce političke i izvrsne odgovornosti u gradu Mostaru i državi Bosni i Hercegovini, za urgentnu zastitu Partizanskog spomen groblja u Mostaru, te se hitno ukljucite u aktivnosti oko obnove vandalski uništenih spomeničkih sadržaja (počinjenim za vrijeme Vašeg mandata od kraja 2019. do danas).

Poštovani gosp, Sattler,

Kada bi naša pjesma znala,
o kad bi pjesma mogla da vrati,
svog bi dječaka dočekala
jedna tužna mostarska mati.

Mladen i Laca, Tanja i Pava,
svi mrtvi koji u nama žive,
došli bi jači od zaborava,
iz neke strašne ofanzive.

Došli bi u ljubav našega vida,
opet u proljeća svoga Mostara,
u bašte iza toploga zida,
gdje se ljube dva behara.

Kada bi naša pjesma znala,
o kad bi pjesma mogla da vrati,
svog bi dječaka dočekala
jedna tužna mostarska mati…

Autor stihova: Mišo Marić

Moguće je, poštovani gosp. Sattler, da sam ja do sada prvi, koji jedno otvoreno pismo Vama, započinje stihovima, koje sam – zajedno sa ostalim članovima Ansambla „Mostarske Kiše“ – kao mladić muzicirao i pjevao na javnim koncertima (između svih ostalih mjesta na planeti) i u Vašoj prelijepoj domovini Austriji.

Moguće je, poštovani gosp. Sattler, da sam ja do sada prvi građanin EU, čija su obadva djeda (tada nedužni mostarski civili) 1941. ubijeni kao žrtve Hitlerovog (Adolf Hitler: rođen 1889. god. u gradiću „Braunau am Inn“- u Austriji) terora, koji jedno otvoreno pismo Vama, započinje ovom poznatom antifašističkom pjesmom?

Moguće je, poštovani gosp. Sattler, da sam ja do sada prvi privrednik iz EU, koji skoro 30 godina uspješnom poslovnom politikom vlastite firme, kao poreski obveznik, vrijedno puni budžet Savezne Republike Njemačke (a analogno tome i budžet EU – čiji ste Vi uposlenik), a čija tetka (Milena Ivelja) se sa samo 16 godina – sa puškom u ruci – izborila, za ono sto i Vi i ja danas živimo i uživamo u Evropi, polažući tada 1945. na „oltar“ evropskih vrijednosti (slobodne antifašističke Evrope) – u vojnim operacijama za oslobodjenje Sarajeva – i svoj mladi život, koji jedno otvoreno pismo Vama, ne započinje opravdanom kritikom, nego ovom mostarskom pjesmom?

Foto: krajem 60tih godina 20. vijeka / majka poginulog borca, u posjeti svome djetetu na Partizanskom spomen groblju u Mostaru.

Moguće je, poštovani gosp. Sattler, da sam ja do sada prvi od mnogobrojnih članova mostarskih porodica skoro 700 poginulih mostarskih antifasišttičkih boraca – partizana, čije se kamene nadgrobne ploče i ovih dana – na Partizanskom spomen groblju u Mostaru (nacionalnom spomeniku najviše kategorije države Bosne i Hercegovine) – redovno vandalski uništavaju, čije posljednje mirno počivalište se permanentno devastira fašističko -nacionalsocijalističkim simbolima 3. Rajha, koji jedno otvoreno pismo Vama, započinje pjesmom „Mostarska mati“?

Moguće je, poštovani gosp. Sattler, da sam ja do sada prvi, koji jedno otvoreno pismo Vama, počinje raspjevanim stihovima, ali garantujem Vam gosp. Sattler, ja možda jesam prvi, ali sigurno neću biti zadnji, koji će Vas – shodno Vašoj funkciji novog Ambasadora EU u BiH (EU Ambassador and Special Representative EUSR in Bosnia and Herzegovina) – neumorno u budućnosti pozvati na odgovornost (i koji će Vas prozivati kod relevantnih evropskih i svjetskih institucija), sve dok ne iskoristite Vas uticaj, na nosioce političke i izvrsne odgovornosti u gradu Mostaru i državi Bosni i Hercegovini, za urgentnu zaštitu Partizanskog spomen groblja u Mostaru, te se hitno uključite u aktivnosti oko obnove vandalski uništenih spomeničkih sadržaja (počinjenim za vrijeme Vašeg mandata od kraja 2019. do danas).

Ovih dana u Saveznoj Republici Njemačkoj imamo svakodnevno mogućnost (i sreću), na mnogobrojnim medijima pratiti bezbroj poučnih: dokumentacija, igranih filmova, tekstova, svečanih ceremonija itd. povodom 75. godišnjice oslobođenja („Tag des Sieges“ / „Tag der Befreieung“ / „Victory in Europe Day“) Evrope od nacističkog njemačkog 3. Rajha, čijim sastavnim dijelom je (na moju veliku žalost) bila i domovina Vaših predaka Austrija, kojim je to postala 12.03.1938. ulaskom vojnih formacija njemačkog „Wermacht-a“, što je za rezultat imalo nesretno pripajanje („der Anschluss“) Austrije tadašnjoj nacističkoj Njemačkoj.

Kao sto sigurno znate, poštovani gosp. Sattler, Bec je u borbama između 6. i 13. aprila 1945. srećom ipak bio konačno ooslobođen od nacista (uz velike ljudske gubitke) od strane „Crvene Armije“. Nadam se da znate, poštovani gosp. Sattler, da je grad Mostar oslobođen cak 2 mjeseca prije Beca (14.02.1945.), bez učešća i pomoći „Crvene Armije“ – bez ućešća i bez pomoći: američkih, britanskih i francuskih vojnih formacija.

Poštovani gosp. Sattler, moj rodni grad Mostar, kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu, od nacističko-fašističkog terora oslobodili su sopstvenim snagama 1945. godine, naši slavni preci – članovi naših familija – dajući svoj doprinos u „znoju i krvi“ temeljima današnje antifašističke EU, kao i cijele Evrope i svijeta.

Foto: Svečano otvorenje obnovljenog Partizanskog spomen groblja u Mostaru 9. Maja 2018.

Poštovani gosp. Sattler, mi smo – zajedno sa Vašim prethodnikom, Šveđaninom Lars Gunnar Wigemark-om (koji je ovom prilikom održao i jedan lijepi inspirirajući govor) – 9. Maja 2018., nakon temeljne faze obnove i rekonstrukcije na kompleksu ovog spomenika, svečano otvorili Partizansko spomen groblje u Mostaru (nacionalni spomenik države Bosne i Hercegovine) – uz prisustvo i prigodne govore: premijera države BiH, premijera FBiH, mnogobrojnih gostiju iz zemlje i svijeta, kao i mnogobrojnih građana Mostara.

Poštovani gosp. Sattler, ovom otvorenom pismu prilažem i završnu deklaraciju „Odbora za podršku obnovi Partizanskog spomen groblja u Mostaru“ (koja između ostalih sadržaja, sadrži i specifikaciju radova obnove, koji su tada poduzeti na kompleksu ovog spomenika), čiji sam ja bio (volonterski) predsjednik, u svrhu Vašeg informisanja i kompletiranja Vaše dokumentacije.

Foto: Govor Ambasadora EU Lars Gunnar Wigemark, na svečanom otorenju obnovljenog Partizanskog groblja u Mostaru 9. Maja 2018.

Poštovani gosp. Sattler, s obzirom, da ste Vi dužnost Ambasadora EU u Bosni i Hercegovini preuzeli tek prije 8 mjeseci – tačnije 01.09.2019 – imam razumijevanja za činjenicu, da Vam je – nakon Vašeg prelaska s odgovorne funkcije Ambasadora Republike Austrije u Albaniji na sadašnju funkciju Ambasadora EU u Bosni i Hercegovini – bilo neophodno par mjeseci aklimatizacije, istovremeno je međutim neosporno, da su najveća vandalska devastiranja Partizanskog spomen groblja u Mostaru (nakon temeljne faze njegove obnove i ponovnog svečanog otvaranja 9. Maja 2018.), nastala upravo u vremenu Vašeg mandata u BiH, da počinioci ovih kriminalnih djela, do današnjeg dana nisu – od strane istrzanih organa – pronađeni, da počinioci nisu privedeni odgovornosti, kao i da nisu poduzete nikakve aktivnosti: na otklanjanju štete, hitne obnove spomenika, te da nisu poduzete mjere neophodne zaštite ovog nacionalnog spomenika države BiH, spomenika najveće: umjetničke, arhitektonske, kulturološke,turističke itd. kategorije.

Foto: Januar 2020. – jedna od mnogobrojnih vandalski uništenih nadgrobnih kamenih ploča na Partizanskom spomen groblju u Mostaru (autorica fotografije: Štefica Galić)

Foto: April 2020. – jedna od mnogobrojnih fašističko-nacističkih grafita na Partizanskom spomen groblju u Mostaru (autorica fotografije: Štefica Galić)

Poštovani gosp. Sattler, u slučaju da Vam je, kao iskusnom profesionalnom diplomati možda ipak potrebna (volonterska) pomoć sa moje strane i/ili od strane mnogobrojnih građana Bosne i Hercegovine – kako u zemlji, tako i sirom svijeta – na urgentnom rješavanju ovog akutnog problema, kao i na aktivnostima oko predstojeće obnove Partizanskog spomen groblja u Mostaru, stojimo Vam vrlo rado na raspolaganju.

Ovo moje 1. Otvoreno pismo Vama, poštovani gosp. Sattler (iskreno se nadam, da moja daljnja otvorena pisma i/ili javne reakcije povodom nečovječnog skrnavljenja groblja boraca protiv fašizma/nacizma u Mostaru, neće biti potrebna), želio bih završiti s jednim citatom poznatog austrijskog književnika Thomas-a Bernhard (preminulog 1989 – tri godine prije početka prvih ratnih zločina na teritoriji Bosne i Hercegovine nakon 2. Svjetskog rata), koji je rekao:
„od svih, čovjek je najveći nečovjek“
(„Ausgerechnet der Mensch ist unmenschlich).“

Nadajući se, poštovani gosp. Sattler, da će i Vas buket cvijeća sutra – 9. Maja 2020. na 75. godišnjicu oslobođenja Evrope od nacizma („Victory in Europe Day“), sto je ne slučajno i oficijelno „Dan Evrope“ – biti položen na grobove 700 Mostaraca, koji su u najtamnije istorijsko vrijeme Evrope i svijeta – kada se čovječnost plaćala životom – između tadašnje nečovječne fašističko-nacističke Evrope izabrali borbu za Evropu po mjeri slobodnog čovjeka,

pozdravljam Vas zu dužno poštovanje

Sergej Sergio Šotrić
Managing Director
Mostar Promotion GmbH
Siegburger Strasse 110
50679 Köln
Deutschland / EU

Foto: 9. Maj 2018. obnovljeni nacionalni spomenik države Bosne i Hercegovine – Partizansko spomen groblje u Mostaru

Prilog:

  1. Deklaracija „odbora za podršku obnovi kompleksa Partizanskog spomen groblje u Mostaru, donesena 21.04.2018. (PDF- dokument / 8 stranica)
  2. Ansambl „Mostarske Kise“  Pjesma „Mostarska mati“

 

Sergio Sotric
Autor 8.5.2020. u 09:49