Sloboda izjašnjavanja Roma na popisu stanovništva 2013. ključ je borbe protiv diskriminacije

tačno.net
Autor 25.2.2013. u 20:07

Sloboda izjašnjavanja Roma na popisu stanovništva 2013. ključ je borbe protiv diskriminacije

Koordinatorica udruženja “Romska suza” iz Srebrenice, Jasmina Hakić, sastala se danas sa šeficom ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, Mary Ann Hennessey, te su tom prilikom razgovarale o pitanju Popisa stanovništva 2013., slobodi izjašnjavanja građana i građanki romske nacionalnosti, kao i generalno o problematici zaštite ljudskih prava, te građanskih i političkih sloboda Roma u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku je najavljeno i pokretanje kampanje “Rom znači čovjek” koja ima za cilj ohrabrivanje Roma na izjašnjavanje u smislu pripadnosti romskoj etničkoj skupini na Popisu 2013. godine, edukaciju građana u romskim zajednicama o procedurama pri izjašnjavanju, kao i generalnu mobilizaciju organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima građanskih i političkih prava Roma u toku 2013. godine te njihovom značajnijem učešću u procesu zagovaranja reformskih procesa u Bosni i Hercegovini.

Udruženje “Romska suza” je postala članica koalicije “Jednakost”, koja je nastala u decembru 2012. godine, sa ciljem da okupi organizacije civilnog društva, formalne i neformalne grupe, te pojedince i pojedinke koji/e žele zajedničkim naporima raditi na ukidanju svih ustavnih diskriminacija u BiH koje počivaju na etničkom principu.

Ključni problemi pri izjašnjavanju, vezuju se za činjenicu da većina Roma koji se nalaze u malim općinama misle da će time što će se izjasniti u skladu sa porijeklom, izgubiti sve beneficije koje kao imaju pripadnici konstitutivnih naroda. Istina, nisu daleko od stvarnih posljedica na terenu, uzimajući u obzir sistematsku diskriminaciju manjinskih grupa u zajednici.

S druge strane Romi i Romkinje koji su ostvarili zadovoljavajući status u društvu u velikim gradovima, smatraju da ih povezivanje sa romskom zajednicom može koštati položaja u društvu. Brojni lideri romskih organiacija upozoravaju na različite oblike podjela pri izjašnjavanju koje mogu uslijediti, čime će se izgubiti tačan podatak o brojnosti Roma u Bosni i Hercegovini. Hakić je naglasila da se ovdje ne govori o pritisku da se neko treba izjasniti kao Rom, već upravo o otporu protiv različitih posrednih i neposrednih pritisaka na građane koji se žele izjasniti kao pripadnici romske nacionalnosti, što se mora zaustavititi u smislu zaštite slobode izjašnjavanja.

tačno.net
Autor 25.2.2013. u 20:07