SLOVAČKA LEKCIJA

Autor/ica 13.10.2011. u 15:45

SLOVAČKA LEKCIJA

Za stari kontinent euro mora ostati gospodarska i civlizacijska stečevina.

Grobar europskog spasilačkog fonda EFSF (European Financial Stability Facility, zajednički fond za dugove, kojeg je 9. maja 2010. ustanovilo  svih 27 zemalja članica EU, a sa ciljem da se sačuva finansijska stabilnost u Europi, obezbjeđujući finansijsku pomoć zemljama euro-zone koje se zateknu u gospodarskim problemima. Sjedište u Luxembourgu, direktor Klaus Regling, op.p.) na kojem se temelji sadašnji scenarij za spašavanje euro-zone, nema mnogo riječi pohvale ni za europske države u problemima ni za njihove njemačke, francuske i druge spasitelje. Richard Sulik iz slovačke stranke Sloboda i solidarnost koja je u utorak makar privremeno potopila EFSF, fond za spašavanje  je označio kao put u socijalizam i napomenuo da su u sadašnjem slomu eura vehementno sudjelovali upravo očevi zajedničke valute. Pravilo o zabrani pristupa prezaduženih država nije bilo poštivano još od početka, a da nije tako, Grci i Italijani ne bi koristili euro, nakon čega je bilo još slabije : “Pojedini maastrichtski kriteriji su u prvih deset godina bili prekršeni 97 puta, pa niko nije bio kažnjen. Njemačka i Francuska su 2004. godine čak same objavile da ih neće poštivati”. Prema Sulikovom uvjerenju EFSF će, skupa  sa praksom da Europska centralna banka uprkos zabrani kupuje obveznice država u problemima, pomoći zajedničkom plaćanju grijehova rasipnika i nastavku zaduživanja, što će se jedanput završiti još gore nego sada.

Slovačka će, u to vjeruju posmatrači, uprkos porazu u parlamentu u utorak, spasiti EFSF. Opozicijski socijaldemokrati  su naime već unaprijed najavili da će ustanovljavanje spasilačkog fonda  podržati vjerojatno u drugom glasanju i zbog odluke premijerke Ivete Radičove, da suprotstavljanje koalicijskog partnera poveže sa povjerenjem svojoj Vladi, i možda i preuzeti kormilo u Bratislavi. Slovačka u tom slučaju više neće biti enfant terrible. A vodeći europski političari će uprkos tome morati poduzeti sve da dokažu laži jednog od očeva slovačkog gospodarskog procvata.

Njegov crni scenarij se jednostavno ne smije obistiniti, euro mora za stari kontinent ostati gospodarska i civilizacijska stečevina, što znači da se euro-zona, nakon saniranja sadašnjeg opasnog položaja, mora vratiti strogom ograničavanju proračunskog minusa i zajediničkog zaduženja, po mogućnosti sa automatskim sankcijama za prekršitelje ili makar skupnim monitoringom. Neodgovorne će banke, ako budu i dalje posuđivale neodgovornim državama, morati to i platiti,  korupciju, koja je obilježila Grčku, i ne samo nju, moraće zgrabiti za rogove odmah čim se pomoli.

 

Odabrala i sa slovenačkog prevela Nada Zdravič

Delo/Eurotopics, 11.10.2011.

Autor/ica 13.10.2011. u 15:45