SSSK

Autor 20.9.2011. u 15:19

SSSK

Dve vrste letaka kruže Kosovom – u jednima Kfor poručuje da su blokade puteva nezakonite, a kao odgovor na njih građani severa Kosova odštampali su svoje letke, u kojima traže da se Kfor pridržava Rezolucije 1244.

“Blokada predstavlja nezadovoljstvo srpskog naroda zbog postavljanja carinika i nepoštovanja Rezolucije 1244 UN. Bolje je braniti se blokadama i barikadama nego oružanim otporom. A, Vi, gospodo iz Kfora, razmislite da li smo u pravu”, piše u lecima koje su delili Srbi. (Blic, 20.09.2011.- Letkom na letak)

 

Mirovna misija ‘Srbi sa severa Kosova’ odlučila je da pozove KFOR da prekine sa nelegalnim blokiranjem graničnih prelaza i dopuste da srpski carinici konačno dođu na posao. Naoružani samo blokadama i barikadama ‘Srbi sa severa Kosova’ (SSSK) su poručili KFOR-u, preko letaka, da se pridržavaju dogovora i dopuste legitimnim organima sa severa Kosova da vrše svoju dužnost.

Pošto SSSK-a nema mandat za razbijanje KFOR-a i upotrebu sile protiv pripadnika te organizacije, onda je odlučeno na vrhovnom savetu SSSK-a da se preko letaka još jedanput upozore predstavnici KFOR-a, to jeste da im se ukaže da su blokade graničnih prelaza nelegalne. Saznajemo iz poverljivih izvora da se SSSK-a već obskrbljuje vozilima i opremom za razbijanje demonstracija.

Srbija za sada neće reagovati mada je upozorila, kako Međunarodnu zajednicu tako i čelnike KFOR-a, da je njeno strpljenje pri kraju. Situacija je i dalje mirna i napeta.

Autor 20.9.2011. u 15:19