Vatikan je bogatiji za “stotine miliona evra”

tačno.net
Autor 6.12.2014. u 19:51

Vatikan je bogatiji za “stotine miliona evra”

© Picture-Alliance

Unutrašnji izgled Vatikanske banke u Rimu

Vatikan stoji finansijski puno bolje nego što se mislilo. Sada su otkriveni milioni evra koji su bili na podkontima izvan bilansa. Od 2015. eksterni savjetnik će se pobrinuti za više transparentnosti.

Izvor: faz.net

Preveo: Ešref Zaimbegović

Gospodarski ured Vatikana je prema vlastitim izjavama otkrio “stotine miliona evra” koje se do sada nisu pojavljivale u bilansima. Finansije katoličke crkve time stoje bolje nego što se vjerovalo, piše kardinal kurije George Pell zadužen za novu organizaciju finansija u jednom prilogu za britanski tjednik „Catholic Herald“.

 “Važno je naglasiti da Vatikan nije bankrot” kaže australijski kardinal. Ne uzimajući u obzir neophodno jačanje penzionog fonda sa aspekta viših izdataka u narednih 15 ili 20 godina Vatikan ostaje likvidan i raspolaže sa “značajnom aktivom i imetkom”.

Papa Francisko postavio je 73-godišnjeg Pella u februaru na čelo novoosnovanog gospodarskog sekretarijata. Njegov zadatak je da koordinira gospodarske i finansijske odluke Svete stolice i države Vatikan kao i skoro 200 Vatikanu direktno podređenih institucija.

Nadležnost za davanje smjernica i kontrolu pripadaju nadređenom gospodarskom savjetu čiji predsjednik je minhenski kardinal Reinhard Marx (61). Obojica, Marx i Pell pripadaju jednom savjetu kardinala koji pomaže papi u pripremi osnovnih strukturnih reformi.

Novac sakriven na “posebnim podkontima”

Gospodarska pozicija je “puno bolja nego što izgleda jer je nekoliko stotina miliona evra bilo sakriveno na posebnim podkontima i nisu se pojavljivali u bilansu”, piše Pell. Sa njegovog gledišta teško je odgovoriti “da li bi Vatikan trebao imati puno veće rezerve”.

Pell označava učešće svjetovnih eksperata na upravi vatikanskih finansija kao osnovu za reforme. Za 2015. on najavljuje imenovanje jednog eksternog savjetnika. Taj će biti odgovoran jedino papi, radiće autonomno i moći će u svakom trenutku kontrolisati svako odjelenje Svete stolice.

Oni koji daju priloge očekuju da njihova sredstva budu uložena “efikasno i pošteno”. Sa njihovog aspekta radi se o tome da se ostvare najveći mogući prihodi za finansiranje crkvenih zadataka prije svega krščanske najave i borbe protiv siromaštva. “ Crkva siromašnih ne smije biti vođena sirotinjski”, naglašava kardinal.

Kardinal se žali na nedovoljnu povezanost i kontrolu

Pell ukazuje na nedovoljnu povezanost i kontrolu u dosadašnjim gospodarskim strukturama vodećih organa crkve. Kongregacije i savjeti rimske kurije “a posebno državni sekretarijat” njegovali su neovisnost i probleme su zadržavali u kući. “Vrlo malo ih je pokušalo da vanjskom svijetu saopšti šta se dešava osim ako su trebali posebnu pomoć”, piše kardinal.

Da li će u novembru u Vatikanu uvedeni postupak za finansijske poslove i kontne planove biti moguće uvesti u biskupske konferecije širom svijeta je prema Pellu “stvar budućnosti”.

Prema najnovijim vatikanskom podacima radi kod Svete stolice oko 2.890 osoba a u institucijama države Vatikan daljih 1.950.

tačno.net
Autor 6.12.2014. u 19:51