ZAHTIJEVAMO!

Radomir Lazić
Autor 14.1.2014. u 09:12

ZAHTIJEVAMO!

Bosna i Hercegovina nije onakva kakvom je predstavlja šest ili sedam osoba. Bolja je pametnija, vrijednija i poštenija. Samo s njom niko ne pregovara i ne sluša  je. Ona prava Bosna i Hercegovina, pa makar svedena na 4,6 %  onih po kojima se  zove i svi drugi kojima nacija nije zanimanje, imali bi sasvim druge prijedloge i zahtjeve.

Piše: Radomir Lazić

Vijeću za implementaciju mira

Upravnom odboru vijeća za implementaciju mira

Uredu visokog predstavnika (OHR)

Vijeću za opšte poslove i vanjske odnose Evropske unije

Članicama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda

Vladi SAD-a

Sjeverno-atlanskom vijeću

ZAHTIJEVAMO!

1.       Privremeno obustavljanje svih aktivnosti oko održavanja opštih izbora 2014 g. dok tvorac (tvorci) ovakve države  i svi potpisnici i garanti provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i Anexa 4. odnosno Ustava države jasno ne preciziraju sljedeće:

  • Koji stvarni karakter ima država Bosna i Hercegovina odnosno da li je ona federacija, konfederacija, asimetrična konfederacija i koji karakter imaju dijelovi Federacije BiH obzirom da imaju zakonodavnu, sudsku, izvršnu vlast, grb i himnu. U članu 7. Ustava BiH svakom građaninu je dato entitetsko državljanstvo i državljanstvo BiH, potvrđeno i nedavnim popisom, što nedvosmisleno ukazuje na mogućnost sve tri varijante.
  • Da li, kada i pod kojim uslovima bilo koji od dijelova koji čine cjelinu, koja se zove Bosna i Hercegovina, imaju mogućnost i pravo koje se zove samoopredjeljenje ili otcjepljenje.
  • Da li, kada i pod kojim uslovima mogu dijelovi tih cjelina (entiteta)  imati  ista ta prava.
  • U preambuli Ustava odnosno Anexa 4. stoji:  „Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima), i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine“. Obzirom da ovaj i ovakav Ustav nije napravljen u zajednici sa „ostalima“ kao i da su ga, po definiciji, osim pobrojanih pravili ili trebali praviti i građani, a nisu, to su u daljem  tekstu Ustava neka njihova prava definisana kao prava „lica“ dok sva ostala prava imaju samo konstitutivni narodi. Ko i koja prava garantuje, uoči  izbora, onima koji su u Ustavu nabrojani kao „lica“, ostali i građani, a lišeni su i onih osnovnih, i pored toga da  se  Anexom 6. Sporazuma,  u Bosni i Hercegovini „ izravno  primjenjuju prava i slobode garantirani Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao i njezinim protokolima. Ovi akti imaju prioritet nad svim drugim zakonima“. Zašto se već skoro dvadeset godina poslije završetka rata ta prava krše i hoće li rezultati izbora biti priznati bez obzira na neprovođenje presude Međunarodnog suda za ljudska prava. Zašto potpisnici Sporazuma i Anexa 4. (kao garanti) bar ne reaguju na ignorisanje presuda Ustavnog suda BiH što je postala redovna praksa.

Ove četiri ključne tačke Ustava ili Anexa 4. predstavljaće osnovu oko kojih će se ili se već počeo voditi verbalni rat uoči opštih izbora. Taj rat, kako neki  od učesnika na izborima najavljuju, neće biti samo verbalni te bi hitni odgovori na ova pitanja jasno:

  • Stavili do znanja da li je otcjepljenje moguće ili nije,
  • Stavili do znanja da li je stvaranje novih teritorijalnih i nacionalnih cjelina moguće ili nije,
  • Trebali biti signal  a i zadatak nekima koji se u Dejtonskom sporazumu pojavljuju kao garanti da učine sve i završe započeti posao a nekima da  ne čine više ništa od dosad činjenog a što osnovni cilj Sporazuma, zaustavljanje rata u BiH, čini vrlo neizvjesnim.
  • Trebali biti signal onima sa raznim tumačenjima ovih članova da predizbornu kampanju vode u drugom pravcu a ne na povećanju nacionalnih tenzija i eventualnih sukoba.
  • Trebali biti signal i za konačno fokusiranje na stvarne probleme koje ova zemlja ima a zovu se ekonomija, kriminal  i korupcija o kojima u predizbornoj kampanji,  iz veoma praktičnih i ličnih razloga, neće biti riječi, onima koji će biti, na žalost, glavni učesnici i u budućoj vlasti.

Te odgovore  ne može dati niko drugi osim tvoraca ovog i ovakvog,  nedovršenog, Ustava i svih njegovih anexa ili ih sprovesti niko osim Vijeća za provedbu mirovnog sporazuma u liku Visokog predstavnika, po Ustavu jedinih mjerodavnih za njegovo tumačenje i provođenje. Pogotovo ne može šest trenutnih pregovarača.

2.       Zahtijevamo da se privremeno obustave sve aktivnosti oko održavanja opštih izbora 2014 g. do okončanja svih istraga koje se trenutno vode, pripremaju, koje su završene a za koje još nisu podignute optužnice kao i preispitivanje ranije završenih istraga koje su zbog zastare ili priprema za zastaru imale za rezultat ukidanje odgovornost za milionske pronevjere i pljačke.  Svako učešće osumnjičenih, optuženih ili zbog zastare oslobođenih političara i njihovih pomagača u predizbornoj kampanji te njihovo daljnje učešće u vlasti dalo bi izborima karakter predizbornog obračuna „porodica“ i postizbornom pomirenju i podjeli interesnih sfera.

3.       Zahtijevamo da najveća plata svih funkcionera na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, do  raspisivanja izbora i izbora nove zakonodavne i izvršne vlasti ne  smije iznositi više od 3 prosječne plate uz korekciju, ukidanje i vraćanje svih do sada primljenih naknada na osnovu falsifikovanih podataka. Zahtijevamo da lica za koja je utvrđeno da su primala ove naknade, trajno, nemaju pravo kandidovanja na izborima i vršenja javnih funkcija. Teret i posljedice pljačke vršene tokom dvadeset godina ne mogu i ne smiju u najvećoj mjeri podnositi oni preko čijih leđa će se čak vraćati  i krediti kojima se, između ostalog, isplaćuju nemoralno visoke plate onima koji su nas doveli u ovakvo stanje

4.       Zahtijevamo da bilo koji kandidat za izvršnu i zakonodavnu vlast, kao uslov za učestvovanje na budućim izborima, stavi na raspolaganje javnosti spisak svoje (uključujući i najbližu porodicu) kompletne pokretne, nepokretne i druge imovine i čvrste dokaze o sticanju iste te ukoliko odbije ili ne uspije dokazati porijeklo imovine gubi pravo učestvovanja na izborima. Ostalo bi trebala biti aktivnosti poreskih i drugih organa.

Sve do sada rađeno i urađeno pod „budnim“ okom međunarodne zajednice nije,  i ne predstavlja volju birača, njihovi zahtijevi se ignorišu a otuđena vlast djeluje kako djeluje uz prećutno odobravanje, saglasnost  i indirektnu podršku međunarodnih faktora. Time se krše ne samo članovi Ustava BiH nego i sve međunarodne konvencije i sporazumi o ljudskim pravima.

Umjesto predizbornih obećanja, poslije odgovora na ova pitanja, moguće će biti postaviti ostale zahtijeve koji bi bili program rada bilo koje stranke ili koalicije koja preuzme vlast. Oni sami nisu u stanju ponuditi više ništa niti ostvariti išta od ponuđenog. Sve što se godinama i trenutno radi, uz svesrdnu „pomoć“ međunarodne zajednice produžava agoniju ove zemlje i vodi njenom neminovnom uništenju ili isprovociranom, od strane iste, samouništenju.

 

 

 

Radomir Lazić
Autor 14.1.2014. u 09:12